11 dec 2015 12:16

11 dec 2015 12:16

Färre vill till Norge

SKARABORG: Kronfall får effekter

Färre svenska sjuksköterskor söker norsk legitimation. Jämfört med rekordåret 2008 är det bara en fjärdedel som sökt i år.

2008 beviljades 2 048 legitimation i Norge. Sedan dess har det varit drygt 1 200 per år. 2014 blev det en rejäl minskning då 878 svenska sjuksköterskor fick legitimation i Norge. Under 2015 har 518 blågula ”syrror” fått norsk legitimation. Enligt Vårdfokus.se kan det bero på att lönerna i Sverige blivit bättre, men framför allt att den norska kronan minskat i värde. I dagsläget ger 100 norska kronor cirka 98 svenska. Så sent som i maj handlade det om 111 och för några år sedan var nivån 120 svenska kronor.

2008 beviljades 2 048 legitimation i Norge. Sedan dess har det varit drygt 1 200 per år. 2014 blev det en rejäl minskning då 878 svenska sjuksköterskor fick legitimation i Norge. Under 2015 har 518 blågula ”syrror” fått norsk legitimation. Enligt Vårdfokus.se kan det bero på att lönerna i Sverige blivit bättre, men framför allt att den norska kronan minskat i värde. I dagsläget ger 100 norska kronor cirka 98 svenska. Så sent som i maj handlade det om 111 och för några år sedan var nivån 120 svenska kronor.