11 dec 2015 06:00

11 dec 2015 06:00

"Går alltid att göra mer"

SKARABORG: Fackklubbar på Skas är försiktiga

Konflikten på ortopeden är långvarig.
– Vi önskar att man kunde sätta sig ned och diskutera frågan, säger Lars Olén, ordförande för Skaraborgs läkarförening.

Torsdagens artikel om de långvariga motsättningarna på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus väckte reaktioner. Några av fackklubbarna på Skas var dock försiktiga i kommentarerna kring det känsliga ämnet.

– Det finns en långvarig konflikt, vilket är tråkigt. Vi är väl informerade, men jag kan inte säga så mycket mer än att det är tragiskt att flera av medarbetarna är skrivskrivna eller har slutat, säger Lars Olén.

”Ingen enkel sits”

Han konstaterar att arbetsgivaren inte har någon enkel sits.

– Det går alltid att göra mer, och ledningen får dra nytta av det den pågående utredningen ger.

För några veckor sedan anmälde, till Inspektionen för vård och omsorg, två ortopeder en kollega för en behandlingsmetod.

– Har aldrig hört talas om något liknande tidigare.

Kommunal, som bland annat organiserar undersköterskor, konstaterar att det pågår ett arbetsmiljöarbete på ortopedkliniken.

– Det gäller bland annat diskussioner om bemötande och värdegrunder, säger ordföranden Monica Malmqvist.

Hon säger att läget för medlemmarna blivit bättre, men att problemen långt ifrån är lösta.

– Det handlar om långvariga bekymmer, som inte är lätta att lösa. Mycket beror på det dåliga ledarskapet som var tidigare.

Monica berättar att det även pågår ett arbete för att få det tvärprofessionella teamarbetet på avdelningarna att fungera bättre. Nu handlar det om scheman som främst bygger på individuella önskemål.

Har informerats

Vårdförbundets Marianne Isaksson vill inte närmare kommentera läget på ortopeden.

– Vi har informerats om att det pågår ett arbetsmiljöarbete.

Uppgifter till tidningen pekar på en hög omsättning bland sjuksköterskorna på kliniken!

– Vi har inga aktuella siffror, men det finns vakanser till de vårdplatser som är tänkta att öppnas, säger Isaksson.

Torsdagens artikel om de långvariga motsättningarna på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus väckte reaktioner. Några av fackklubbarna på Skas var dock försiktiga i kommentarerna kring det känsliga ämnet.

– Det finns en långvarig konflikt, vilket är tråkigt. Vi är väl informerade, men jag kan inte säga så mycket mer än att det är tragiskt att flera av medarbetarna är skrivskrivna eller har slutat, säger Lars Olén.

”Ingen enkel sits”

Han konstaterar att arbetsgivaren inte har någon enkel sits.

– Det går alltid att göra mer, och ledningen får dra nytta av det den pågående utredningen ger.

För några veckor sedan anmälde, till Inspektionen för vård och omsorg, två ortopeder en kollega för en behandlingsmetod.

– Har aldrig hört talas om något liknande tidigare.

Kommunal, som bland annat organiserar undersköterskor, konstaterar att det pågår ett arbetsmiljöarbete på ortopedkliniken.

– Det gäller bland annat diskussioner om bemötande och värdegrunder, säger ordföranden Monica Malmqvist.

Hon säger att läget för medlemmarna blivit bättre, men att problemen långt ifrån är lösta.

– Det handlar om långvariga bekymmer, som inte är lätta att lösa. Mycket beror på det dåliga ledarskapet som var tidigare.

Monica berättar att det även pågår ett arbete för att få det tvärprofessionella teamarbetet på avdelningarna att fungera bättre. Nu handlar det om scheman som främst bygger på individuella önskemål.

Har informerats

Vårdförbundets Marianne Isaksson vill inte närmare kommentera läget på ortopeden.

– Vi har informerats om att det pågår ett arbetsmiljöarbete.

Uppgifter till tidningen pekar på en hög omsättning bland sjuksköterskorna på kliniken!

– Vi har inga aktuella siffror, men det finns vakanser till de vårdplatser som är tänkta att öppnas, säger Isaksson.