11 dec 2015 14:58

11 dec 2015 14:59

Motion om hjälpmedel

LIBERALER

Liberalerna Jonas Andersson Patric Cerny vill att regionen ska ta fram förslag om hur ordnat införande av hjälpmedel ska tillämpas.

I sin motion skriver de att regionen har svårt att hänga med i utvecklingen och erbjuda patienter och brukare nya hjälpmedel. L-duon vill ha ett liknande system som regionen tillämpar för läkemedel och metoder.

– Det bör även ha en regional introduktionsfinansiering, skriver de i motionen.

I sin motion skriver de att regionen har svårt att hänga med i utvecklingen och erbjuda patienter och brukare nya hjälpmedel. L-duon vill ha ett liknande system som regionen tillämpar för läkemedel och metoder.

– Det bör även ha en regional introduktionsfinansiering, skriver de i motionen.