12 dec 2015 06:00

12 dec 2015 06:00

Samverkan om förskollärarutbildning

SKÖVDE: Högskolan kan inte starta på egen hand

Behovet av förskollärare i Skaraborg är stort. På Högskolan i Skövde finns nu planer att starta en utbildning i samverkan med ett annat lärosäte.

För fem år sedan förlorade högskolan sin förskol- och grundlärarutbildning. Nu är behovet av lärare stort i Skaraborg och kommunalförbundet menar att det behövs 600 nya förskollärare inom fem år.

– Vi vill gärna hjälpa till men vi har ingen lätt sits. Vi får minskade anslag från staten för grundutbildningarna och om vi ska starta något nytt så måste vi ta bort något annat, säger högskolans styrelseordförande Urban Wass.

Minskat anslag

De statliga anslagen för grundutbildningar minskar med nästan 15 miljoner nästa år, från 313 till 298,1 miljoner kronor. För att klara en oförändrad verksamhet använder högskolan sparade pengar under 2016.

Frågan om en förskollärarutbildning har utretts. Styrelsen höll med utredarna, rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson, om att det inte är möjligt att starta en ny, egen, utbildning utan att man i stället bör samarbeta med något annat lärosäte.

– Vi ska arbeta aktivt för att få hit förskollärarutbildningen. Till exempel kan Högskolan i Borås förlägga en utbildning här.

Diskuterar lösningar

I dag finns det förskollärarutbildning på distans i flera Skaraborgska kommuner men de lockar inte fullt hus.

– Jag tror att en utbildning som ges på plats på ett lärosäte kan locka mer än distans. Vi vill starta så snart som möjligt. Gärna nästa höst men jag tror egentligen inte att det är realistiskt. Om vi får till ett bra samarbete så kan vi utöka utbildningen med grundskollärarutbildning, säger Sigbritt Karlsson.

Man har pratat om att ha 50 platser per årskurs, och utbildningen är tre år. En lösning kring de kostnader som kommer att uppstå på Högskolan i Skövde diskuteras nu med Skaraborgs kommunalförbund. Styrelsen informerades även om att forskarna på högskolan fått in 49 miljoner kronor i forskningsmedel mellan september och december.

För fem år sedan förlorade högskolan sin förskol- och grundlärarutbildning. Nu är behovet av lärare stort i Skaraborg och kommunalförbundet menar att det behövs 600 nya förskollärare inom fem år.

– Vi vill gärna hjälpa till men vi har ingen lätt sits. Vi får minskade anslag från staten för grundutbildningarna och om vi ska starta något nytt så måste vi ta bort något annat, säger högskolans styrelseordförande Urban Wass.

Minskat anslag

De statliga anslagen för grundutbildningar minskar med nästan 15 miljoner nästa år, från 313 till 298,1 miljoner kronor. För att klara en oförändrad verksamhet använder högskolan sparade pengar under 2016.

Frågan om en förskollärarutbildning har utretts. Styrelsen höll med utredarna, rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson, om att det inte är möjligt att starta en ny, egen, utbildning utan att man i stället bör samarbeta med något annat lärosäte.

– Vi ska arbeta aktivt för att få hit förskollärarutbildningen. Till exempel kan Högskolan i Borås förlägga en utbildning här.

Diskuterar lösningar

I dag finns det förskollärarutbildning på distans i flera Skaraborgska kommuner men de lockar inte fullt hus.

– Jag tror att en utbildning som ges på plats på ett lärosäte kan locka mer än distans. Vi vill starta så snart som möjligt. Gärna nästa höst men jag tror egentligen inte att det är realistiskt. Om vi får till ett bra samarbete så kan vi utöka utbildningen med grundskollärarutbildning, säger Sigbritt Karlsson.

Man har pratat om att ha 50 platser per årskurs, och utbildningen är tre år. En lösning kring de kostnader som kommer att uppstå på Högskolan i Skövde diskuteras nu med Skaraborgs kommunalförbund. Styrelsen informerades även om att forskarna på högskolan fått in 49 miljoner kronor i forskningsmedel mellan september och december.