14 dec 2015 14:51

14 dec 2015 21:17

Meddelade inte smitta

IVO-KRITIK

En kvinna opererades vid Skas, men då hon remitterades till Sahlgrenska skrevs det varken i remiss eller patientjournal att hon bar resistenta bakterier (MRSA).

Det framkom på Sahlgrenska och en planerad operation blev inställd.

Ärendet anmäldes till Inspektion för vård och omsorg, Ivo, som ger vårdgivarna kritik för brister i ansvaret.

Det framkom på Sahlgrenska och en planerad operation blev inställd.

Ärendet anmäldes till Inspektion för vård och omsorg, Ivo, som ger vårdgivarna kritik för brister i ansvaret.