14 dec 2015 06:00

14 dec 2015 06:00

Nya idéer för Blå hallen

Billingens fritidsområde är officiellt Vasaloppscenter. För att få behålla den statusen i framtiden krävs nya omklädningsrum och värmestuga. En idé som bollats upp är att bygga om Blå hallen.

Just för nya omklädningsrum har kommunen avsatt drygt fyra miljoner kronor sedan tidigare. Första placeringen som diskuterades var mitt emot Hagenstugan, men beslutet sköts upp när förstudien kring Billingen drogs i gång.

Ett alternativ som lanserats är att låta Blå hallen (ägs av Billingehus) blir omklädningsrum och central punkt. Svagheten är nivåskillnaden mot skidstadion.

Arne Lorentzon, ordförande i Skövde Bandy, säger att idén ventilerats i de diskussioner som pågår.

– Från bandyns sida tycker vi att det låter som en bra idé.

Skövde Bandy driver på för att skapa en multihall som skapar tak och väggar på bandybanan. Lorentzon säger att det finns stora miljövinster.

Kultur- och fritidsnämndens förande Kaj-Eve Enroth (L) förklarade i förra veckan (I Skövde Nyheter) att klubben inte kan få ett ränte- och amorteringsfritt lån i den miljonstorlek som nämnts.

En besvikelse konstaterar Arne Lorentzon.

– Beskedet är inte oväntat, men vi hoppas nu på en kommunal borgen eller annan insats. På något sätt behöver vi stöd från kommunen för att kunna förverkliga idén, säger Lorentzon.

Just för nya omklädningsrum har kommunen avsatt drygt fyra miljoner kronor sedan tidigare. Första placeringen som diskuterades var mitt emot Hagenstugan, men beslutet sköts upp när förstudien kring Billingen drogs i gång.

Ett alternativ som lanserats är att låta Blå hallen (ägs av Billingehus) blir omklädningsrum och central punkt. Svagheten är nivåskillnaden mot skidstadion.

Arne Lorentzon, ordförande i Skövde Bandy, säger att idén ventilerats i de diskussioner som pågår.

– Från bandyns sida tycker vi att det låter som en bra idé.

Skövde Bandy driver på för att skapa en multihall som skapar tak och väggar på bandybanan. Lorentzon säger att det finns stora miljövinster.

Kultur- och fritidsnämndens förande Kaj-Eve Enroth (L) förklarade i förra veckan (I Skövde Nyheter) att klubben inte kan få ett ränte- och amorteringsfritt lån i den miljonstorlek som nämnts.

En besvikelse konstaterar Arne Lorentzon.

– Beskedet är inte oväntat, men vi hoppas nu på en kommunal borgen eller annan insats. På något sätt behöver vi stöd från kommunen för att kunna förverkliga idén, säger Lorentzon.