14 dec 2015 20:55

14 dec 2015 20:55

Sen vändning om wifi

POLITIK: Myndigheter öppnar för kommunala surfzoner

Skövde kommun gör en ny prövning om wifi på viktiga platser i Skövde. Detta efter ett färskt besked att myndigheterna tillåter kommunala surfzoner.

Därmed beslutade kommunfullmäktige om återremiss på Douglas Hjalmarssons (L) motion om gratis wifi (trådlöst nätverk) i Skövde.

En av tjänstemännens invändningar mot motionen var att Konkurrensverket utreder om kommunala nät konkurrerar med privata aktörer.

Nya besked

Måndagens oväntade besked från Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen ändrade bilden. I ett debattinlägg i Dagens Industri säger myndigheternas generaldirektörer ja till kommunala surfzoner om de inte får betydande marknadspåverkan.

Douglas Hjalmarsson välkomnade beskedet att hans motion går på återremiss för att behandlas igen och föreslog snabbt fler surfzoner än de som redan finns.

Årets sista kommunfullmäktige godkände även den nya logotyp som har tagits fram av kommunikationsenheten.

Socialdemokraterna yrkade på att ordet kommun ska ingå i logotypen, men ställde sig i övrigt bakom förslaget.

Sverigedemokraterna ville se en förändring och Tobias Andersson gick hårt åt förslaget efter att han yrkat på återremiss.

– Ett förlöjligande av vårt skyddshelgon, menade han och liknade ”nya Elin” vid en käck smiley.

Varken S eller SD fick något medhåll utan logotypen samt den grafiska profilen godkändes utan ändringar. Den ska användas både av kommunen och av de helägda kommunala bolagen.

Logotyp och grafisk profil införs i april medan bolagen får 24 månader på sig att klara övergången.

Därmed beslutade kommunfullmäktige om återremiss på Douglas Hjalmarssons (L) motion om gratis wifi (trådlöst nätverk) i Skövde.

En av tjänstemännens invändningar mot motionen var att Konkurrensverket utreder om kommunala nät konkurrerar med privata aktörer.

Nya besked

Måndagens oväntade besked från Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen ändrade bilden. I ett debattinlägg i Dagens Industri säger myndigheternas generaldirektörer ja till kommunala surfzoner om de inte får betydande marknadspåverkan.

Douglas Hjalmarsson välkomnade beskedet att hans motion går på återremiss för att behandlas igen och föreslog snabbt fler surfzoner än de som redan finns.

Årets sista kommunfullmäktige godkände även den nya logotyp som har tagits fram av kommunikationsenheten.

Socialdemokraterna yrkade på att ordet kommun ska ingå i logotypen, men ställde sig i övrigt bakom förslaget.

Sverigedemokraterna ville se en förändring och Tobias Andersson gick hårt åt förslaget efter att han yrkat på återremiss.

– Ett förlöjligande av vårt skyddshelgon, menade han och liknade ”nya Elin” vid en käck smiley.

Varken S eller SD fick något medhåll utan logotypen samt den grafiska profilen godkändes utan ändringar. Den ska användas både av kommunen och av de helägda kommunala bolagen.

Logotyp och grafisk profil införs i april medan bolagen får 24 månader på sig att klara övergången.