14 dec 2015 06:00

14 dec 2015 06:00

Storsatsning på skidspår

SKÖVDE: Kommunen utreder investeringar på Billingen

SKIDVISIONER. Skövde kommun förbereder en storsatsning på Billingens längdskidsområde.
En modernisering av konstsnöanläggningen och ett utbyggt spårområde utreds. Lyckas satsningen finns till och med drömmar om att försöka locka skid-SM till Skövde igen.

Redan i våras lovade den borgerliga Alliansen i Skövde en storsatsning på Billingen. Totalt 30 miljoner kronor finns öronmärkta i investeringsplanen 2016-2018 för att utveckla fritidsområdet.

I en förstudie utreds vilka satsningar som kan bli aktuella. SLA kan i dag avslöja att det mesta pekar på att första delen av satsningen kommer att riktas mot att utveckla konstsnöanläggningen och spårområdet.

Expert på plats

Att planerna är långt gångna bekräftas av Svenska skidförbundets egen anläggningsexpert, Per-Åke Yttergård. Två gånger i år har han besökt Billingen för att ge expertråd till pågående utredningen.

– Det kan bli en fantastisk anläggning, säger Yttergård till SLA.

Han berättar att en utbyggnad av konstsnöspåret på upp till 7,5 kilometer studerats, främst i området söder om Hållsdammen. Kommunens utredning tittar också på en modernare anläggning för konstsnötillverkning.

– Vissa delar av dagens anläggning går att använda, men dagens moderna system är helautomatiserade, energisnåla och mer effektiva vid marginaltemperaturer, säger Yttergård.

Utreder tävlingsbanor

Även skid-, löpar- och cykelspår utanför konstsnöområdet ses över i utredningen. Per-Åke Yttergård säger att konstsnöspåren inte är tillräckligt kuperade för att skapa tävlingsbanor, men att det finns andra möjligheter.

– Däremot kan man lägga ut snö på andra sträckor för att kunna arrangera större tävlingar.

Skulle satsningen verkligen bli av utesluter han inte att det till och med skulle vara möjligt att arrangera skid-SM i Skövde ännu en gång.

– Det tror jag absolut. Skidförbundet ser ju positivt på det och vill få fler stora tävlingar i de södra delarna av landet.

Beslut i vår

Kommunens utredning leds av sektorschefen Rogher Selmosson som bekräftar att längskidsanläggningen specialstuderats.

– Det finns starka önskemål om längre och bredare spår, säger han.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och Alliansen har lovat att satsa 10 miljoner kronor per år 2016–2018, men inte på vad.

Selmosson betonar att inga beslut är tagna. Utredningsarbetet pågår och kommer att läggas fram för politisk beredning under 2016.

Redan i våras lovade den borgerliga Alliansen i Skövde en storsatsning på Billingen. Totalt 30 miljoner kronor finns öronmärkta i investeringsplanen 2016-2018 för att utveckla fritidsområdet.

I en förstudie utreds vilka satsningar som kan bli aktuella. SLA kan i dag avslöja att det mesta pekar på att första delen av satsningen kommer att riktas mot att utveckla konstsnöanläggningen och spårområdet.

Expert på plats

Att planerna är långt gångna bekräftas av Svenska skidförbundets egen anläggningsexpert, Per-Åke Yttergård. Två gånger i år har han besökt Billingen för att ge expertråd till pågående utredningen.

– Det kan bli en fantastisk anläggning, säger Yttergård till SLA.

Han berättar att en utbyggnad av konstsnöspåret på upp till 7,5 kilometer studerats, främst i området söder om Hållsdammen. Kommunens utredning tittar också på en modernare anläggning för konstsnötillverkning.

– Vissa delar av dagens anläggning går att använda, men dagens moderna system är helautomatiserade, energisnåla och mer effektiva vid marginaltemperaturer, säger Yttergård.

Utreder tävlingsbanor

Även skid-, löpar- och cykelspår utanför konstsnöområdet ses över i utredningen. Per-Åke Yttergård säger att konstsnöspåren inte är tillräckligt kuperade för att skapa tävlingsbanor, men att det finns andra möjligheter.

– Däremot kan man lägga ut snö på andra sträckor för att kunna arrangera större tävlingar.

Skulle satsningen verkligen bli av utesluter han inte att det till och med skulle vara möjligt att arrangera skid-SM i Skövde ännu en gång.

– Det tror jag absolut. Skidförbundet ser ju positivt på det och vill få fler stora tävlingar i de södra delarna av landet.

Beslut i vår

Kommunens utredning leds av sektorschefen Rogher Selmosson som bekräftar att längskidsanläggningen specialstuderats.

– Det finns starka önskemål om längre och bredare spår, säger han.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och Alliansen har lovat att satsa 10 miljoner kronor per år 2016–2018, men inte på vad.

Selmosson betonar att inga beslut är tagna. Utredningsarbetet pågår och kommer att läggas fram för politisk beredning under 2016.