15 dec 2015 16:57

15 dec 2015 16:57

Skas inför ett mobilt vårdteam

SKARABORG: Förstärkning av ätstörningsvården

Skaraborgs sjukhus satsar på mobila team för att hjälpa patienter med ätstörningar.
– Teamen ska kunna stötta hela familjen i hemmiljön, säger verksamhetschefen Lisbeth Åkerstedt.

Åkerstedt, som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, välkomnar förstärkningen på två miljoner till ätstörningsvård vid Skas som hälso- och sjukvårdstyrelsen tog beslut om under tisdagen.

Specialenhet

Pengarna kommer att gå till ytterligare 3,5 tjänster vid Sankta Helena anorexi- & bulimimottagning, som är Skas specialenhet för patientgruppen.

Den största delen av pengarna går till förstärkt dagvård och samt en satsning ett mobilt team, som kommer ha hela Skaraborg som upptagningsområde.

Teamet ska åka ut till drabbade ungdomar, främst de som är under 18 år, och kunna stötta hela familjen.

”Se helheten”

– De ska kunna se helheten och ansvaret vilar ju tungt på föräldrarna när någon drabbas. Det är svårt att förstå vad som händer och hur man kan nå resultat. För personalen är det lättare att se helheten där ungdomarna har sin vardag, säger Lisbeth Åkerstedt.

Ett annat syfte med de mobila resurserna är att minska utnyttjandet av heldyngsvården, genom att vården blir mer sammanhållen. Via satsningen ska ätstörningsvården i hela regionen även bli mer jämlik.

I dagsläget tar mottagningen i Skövde emot cirka 150 nya patienter per år. Två tredjedelar av dem är över 18 år, och tendensen är att fler män dyker upp. Den genomsnittliga patienten är en kvinna mellan 18 och 30 år.

– Mottagningen har varit i gång sedan 1990-talet och den fungerar bra. Vi klarar både vårdgarantin för både besök och behandlingar. Alla tjänsterna är besatta.

3,5 tjänster

Via satsningen förstärks verksamheten med 3,5 tjänster.

– Jag tror inte att det blir svårt att bemanna, i förhållanden till resten av psykiatrin är det förhållandevis tacksamt att rekrytera.

Åkerstedt, som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, välkomnar förstärkningen på två miljoner till ätstörningsvård vid Skas som hälso- och sjukvårdstyrelsen tog beslut om under tisdagen.

Specialenhet

Pengarna kommer att gå till ytterligare 3,5 tjänster vid Sankta Helena anorexi- & bulimimottagning, som är Skas specialenhet för patientgruppen.

Den största delen av pengarna går till förstärkt dagvård och samt en satsning ett mobilt team, som kommer ha hela Skaraborg som upptagningsområde.

Teamet ska åka ut till drabbade ungdomar, främst de som är under 18 år, och kunna stötta hela familjen.

”Se helheten”

– De ska kunna se helheten och ansvaret vilar ju tungt på föräldrarna när någon drabbas. Det är svårt att förstå vad som händer och hur man kan nå resultat. För personalen är det lättare att se helheten där ungdomarna har sin vardag, säger Lisbeth Åkerstedt.

Ett annat syfte med de mobila resurserna är att minska utnyttjandet av heldyngsvården, genom att vården blir mer sammanhållen. Via satsningen ska ätstörningsvården i hela regionen även bli mer jämlik.

I dagsläget tar mottagningen i Skövde emot cirka 150 nya patienter per år. Två tredjedelar av dem är över 18 år, och tendensen är att fler män dyker upp. Den genomsnittliga patienten är en kvinna mellan 18 och 30 år.

– Mottagningen har varit i gång sedan 1990-talet och den fungerar bra. Vi klarar både vårdgarantin för både besök och behandlingar. Alla tjänsterna är besatta.

3,5 tjänster

Via satsningen förstärks verksamheten med 3,5 tjänster.

– Jag tror inte att det blir svårt att bemanna, i förhållanden till resten av psykiatrin är det förhållandevis tacksamt att rekrytera.