16 dec 2015 10:23

16 dec 2015 12:59

Grundskolan riskerar personalneddragningar

SKÖVDE

(UPPDATERAD) Grundskolan i Skövde tvingas spara fem miljoner kronor nästa år. Besparingarna kommer troligen tvinga fram personalnedskärningar ute på skolorna.

Det blir resultatet av den internbudget för 2016 som barn- och utbildningsnämnden beslutade om på tisdagen.

Orsaken är att kommunens bidrag till friskolorna stiger kraftigt under 2016 samt ett gammalt felräkningsfel som under flera år gett skolan större budgetram än vad den haft rätt till.

Nämnden beslutade att den kvalitetsförstärkning som finns för årskurs 4–9 minskas från nio till fyra miljoner kronor vilket motsvarar en besparing på fem miljoner kronor. Lågstadielyftet upp till årskurs 3 påverkas inte.

Upp till rektor

Hur besparingskraven kommer att slå på varje enskild skola är inte känt i nuläget. Det blir upp till rektorerna på respektive skola att hantera besparingen.

– Konsekvensen kan bli personalneddragningar, konstaterar barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

– Att upptäcka fel är ju aldrig roligt, men samtidigt måste vi hantera det. Det viktiga nu är att vi följer upp vilka effekter det får, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Felen har upptäckts i budgetprocessen och tvingade fram förändringar i sista stund. Totalt är det 13,8 miljoner kronor som saknas.

Viss kompensation

Signalerna från kommunstyrelsen tyder på att nämnden får sju miljoner i kompensation. Kvar är 6,8 miljoner kronor.

Fem miljoner läggs ut som sparåtgärder nu, medan övriga 1,8 miljoner hanteras under året.

S+MP+V är eniga med de borgerliga partierna, men har i en protokollsanteckning fört fram att skolan ska få full kompensation för felräkningen.

Det är i den så kallade demografimodellen felräkningen har uppstått och felet har släpat med under flera år.

Gustaf Olsson säger att modellen nu ses över inför kommande år.

Ökade bidrag

Även bidragen till de kommunala friskolorna ses över. Med både Raoul Wallenberg-skolan samt Ur- och skur-skolan i drift under 2016 ökar kommunernas bidrag till friskolorna kraftigt.

Elevpengen som den i dag är utformad täcker inte lokaler, elevhälsa och ledning utan där utgår extra bidrag vilket motsvarar sex miljoner. Även den modellen kommer nu att ses över.

I budgeten finns inga extrapengar till satsningar på höjda lärarlöner.

– Vi har inte råd att höja lärarlönerna dit de borde vara, säger Gustaf Olsson.

Här pågår samtidigt en diskussion med kommunens arbetsgivarutskott.

Det blir resultatet av den internbudget för 2016 som barn- och utbildningsnämnden beslutade om på tisdagen.

Orsaken är att kommunens bidrag till friskolorna stiger kraftigt under 2016 samt ett gammalt felräkningsfel som under flera år gett skolan större budgetram än vad den haft rätt till.

Nämnden beslutade att den kvalitetsförstärkning som finns för årskurs 4–9 minskas från nio till fyra miljoner kronor vilket motsvarar en besparing på fem miljoner kronor. Lågstadielyftet upp till årskurs 3 påverkas inte.

Upp till rektor

Hur besparingskraven kommer att slå på varje enskild skola är inte känt i nuläget. Det blir upp till rektorerna på respektive skola att hantera besparingen.

– Konsekvensen kan bli personalneddragningar, konstaterar barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

– Att upptäcka fel är ju aldrig roligt, men samtidigt måste vi hantera det. Det viktiga nu är att vi följer upp vilka effekter det får, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Felen har upptäckts i budgetprocessen och tvingade fram förändringar i sista stund. Totalt är det 13,8 miljoner kronor som saknas.

Viss kompensation

Signalerna från kommunstyrelsen tyder på att nämnden får sju miljoner i kompensation. Kvar är 6,8 miljoner kronor.

Fem miljoner läggs ut som sparåtgärder nu, medan övriga 1,8 miljoner hanteras under året.

S+MP+V är eniga med de borgerliga partierna, men har i en protokollsanteckning fört fram att skolan ska få full kompensation för felräkningen.

Det är i den så kallade demografimodellen felräkningen har uppstått och felet har släpat med under flera år.

Gustaf Olsson säger att modellen nu ses över inför kommande år.

Ökade bidrag

Även bidragen till de kommunala friskolorna ses över. Med både Raoul Wallenberg-skolan samt Ur- och skur-skolan i drift under 2016 ökar kommunernas bidrag till friskolorna kraftigt.

Elevpengen som den i dag är utformad täcker inte lokaler, elevhälsa och ledning utan där utgår extra bidrag vilket motsvarar sex miljoner. Även den modellen kommer nu att ses över.

I budgeten finns inga extrapengar till satsningar på höjda lärarlöner.

– Vi har inte råd att höja lärarlönerna dit de borde vara, säger Gustaf Olsson.

Här pågår samtidigt en diskussion med kommunens arbetsgivarutskott.