16 dec 2015 14:47

16 dec 2015 14:47

Ingen från Skas

REGIONEN: Stulna patientjournaler

Ingen av patientjournalerna som stals under helgen kom från Skaraborgs sjukhus.

I söndags kväll stals 13 datorer från regionens kontor i Mölndal. I tre av dem fanns totalt 30 000 äldre patientjournaler från mödravård och förlossning i regionen mellan åren 1995-2005.

Enligt informatören Ulrika Jisland kom ingen av journalerna från Skaraborgs sjukhus, utan från Sahlgrenska, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus.

– Det var rent slarv att de kunde bli stulna. Rutinerna följdes inte och spelar det ju ingen roll att vi har noggranna föreskrifter.

Datorerna ska låsas in men förvarades helt öppet i lokalerna.

I söndags kväll stals 13 datorer från regionens kontor i Mölndal. I tre av dem fanns totalt 30 000 äldre patientjournaler från mödravård och förlossning i regionen mellan åren 1995-2005.

Enligt informatören Ulrika Jisland kom ingen av journalerna från Skaraborgs sjukhus, utan från Sahlgrenska, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus.

– Det var rent slarv att de kunde bli stulna. Rutinerna följdes inte och spelar det ju ingen roll att vi har noggranna föreskrifter.

Datorerna ska låsas in men förvarades helt öppet i lokalerna.