16 dec 2015 06:00

16 dec 2015 10:02

Miljonnota för placering av flyktingbarn

SKÖVDE: Kommunen betalar bolag 7 600 kronor per dygn

Skövde kommun betalar ett kritiserat bolag i Uppsala 7 600 kronor per dygn för placering av ett ensamkommande flyktingbarn.
– I detta specifika fall finns det särskilda omständigheter, säger Marie Blåder på sektor socialtjänst.

Barnet, som är i de övre tonåren, har haft en familjehemsplacering i Uppsala under 15 månaders tid genom företaget Hoppetgruppen som arbetar med placering av ensamkommande flyktingbarn.

För detta betalar Skövde kommun 7 600 kronor per dygn, uppger Upsala Nya Tidning, UNT, i en omfattande granskning.

3,5 miljoner

Barnets placering inleddes i augusti 2014 och har hittills kostat drygt 3,5 miljoner kronor.

– Normalt tar vi hand om de ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen genom våra egna HVB-boenden och familjehem, men i det här fallet finns det särskilda omständigheter kring barnets behov som krävde en annan placering och som vi inte kunde tillgodose. Därför är också kostnaden betydligt högre än för en normal extern placering, säger Marie Blåder, avdelningschef vid kommunens integrationsenhet.

Hoppetgruppen – som ägs av tidigare S-riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson – har i sin tur anlitat ett annat bolag i Uppsala, IFS.

Kritik och anmälningar

Båda bolagen har under en tid varit föremål för skarp kritik, polis- och IVO-anmälningar från flera av de kommuner som anlitat företagen för placering av ensamkommande flyktingbarn.

Flera gode män och även en tidigare anställd vid IFS har trätt fram i Upsala Nya Tidning, UNT, som granskat bolagens verksamheter i höst och vinter. Av deras berättelser har det framkommit att flera barn placerats i lokaler som inte kan klassas som bostäder, bland annat i en bilverkstad och gymnastiksal.

Det förekommer även anklagelser om att barn både mutats och misshandlats för att hålla tyst om missförhållandena.

Skövde kommun har under hösten sagt upp avtalet med Hoppetgruppen som avslutas i januari, men det har enligt Marie Blåder inget med de skandaler som nämns i samband med bolagens namn.

– Vi har inget att anmärka på utan är nöjda med vår placering som har gjorts genom upphandling och har uppfyllt kommunens krav.

Vad händer med barnets placering nu?

– Det pågår en utredning och är inte beslutat ännu, säger Marie Blåder.

Barnet, som är i de övre tonåren, har haft en familjehemsplacering i Uppsala under 15 månaders tid genom företaget Hoppetgruppen som arbetar med placering av ensamkommande flyktingbarn.

För detta betalar Skövde kommun 7 600 kronor per dygn, uppger Upsala Nya Tidning, UNT, i en omfattande granskning.

3,5 miljoner

Barnets placering inleddes i augusti 2014 och har hittills kostat drygt 3,5 miljoner kronor.

– Normalt tar vi hand om de ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen genom våra egna HVB-boenden och familjehem, men i det här fallet finns det särskilda omständigheter kring barnets behov som krävde en annan placering och som vi inte kunde tillgodose. Därför är också kostnaden betydligt högre än för en normal extern placering, säger Marie Blåder, avdelningschef vid kommunens integrationsenhet.

Hoppetgruppen – som ägs av tidigare S-riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson – har i sin tur anlitat ett annat bolag i Uppsala, IFS.

Kritik och anmälningar

Båda bolagen har under en tid varit föremål för skarp kritik, polis- och IVO-anmälningar från flera av de kommuner som anlitat företagen för placering av ensamkommande flyktingbarn.

Flera gode män och även en tidigare anställd vid IFS har trätt fram i Upsala Nya Tidning, UNT, som granskat bolagens verksamheter i höst och vinter. Av deras berättelser har det framkommit att flera barn placerats i lokaler som inte kan klassas som bostäder, bland annat i en bilverkstad och gymnastiksal.

Det förekommer även anklagelser om att barn både mutats och misshandlats för att hålla tyst om missförhållandena.

Skövde kommun har under hösten sagt upp avtalet med Hoppetgruppen som avslutas i januari, men det har enligt Marie Blåder inget med de skandaler som nämns i samband med bolagens namn.

– Vi har inget att anmärka på utan är nöjda med vår placering som har gjorts genom upphandling och har uppfyllt kommunens krav.

Vad händer med barnets placering nu?

– Det pågår en utredning och är inte beslutat ännu, säger Marie Blåder.