16 dec 2015 15:49

16 dec 2015 15:49

Skövde: nej – Falköping: ja

SKOLAN: Besked om teknikprogrammet

Skövde kommun får inte arrangera ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet.

Det beskedet gav Skolverket på onsdagen. Skövde fanns inte med bland de orter som nu får extra statsbidrag.

– En besvikelse, vi hoppades och trodde att vi skulle få det, säger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

Varför inte Skövde valdes ut framgår inte av beslutet. Däremot fick Falköpings kommun ja till 18 platser inom fjärde året. Nästa tillfälle att ansökan är 2016.

Klarar inte kraven

Vid tisdagens barn- och utbildningsnämnd presenterades en rapport som granskat elevernas tillgång till studiehandledning på sitt modersmål.

Rapporten visade att 48 procent av eleverna på grundskolan och 20 procent av eleverna på gymnasieskolan inte få studieledning på sitt modersmål.

Det anses som allvarligt och skolans nya integrationssamordnare får nu uppdraget att utveckla studiehandledningen.

– Det är bra att vår interkontroll upptäcker det här, säger nämndordförande Paula Bäckman (C).

Det beskedet gav Skolverket på onsdagen. Skövde fanns inte med bland de orter som nu får extra statsbidrag.

– En besvikelse, vi hoppades och trodde att vi skulle få det, säger barn- och utbildningschefen Gustaf Olsson.

Varför inte Skövde valdes ut framgår inte av beslutet. Däremot fick Falköpings kommun ja till 18 platser inom fjärde året. Nästa tillfälle att ansökan är 2016.

Klarar inte kraven

Vid tisdagens barn- och utbildningsnämnd presenterades en rapport som granskat elevernas tillgång till studiehandledning på sitt modersmål.

Rapporten visade att 48 procent av eleverna på grundskolan och 20 procent av eleverna på gymnasieskolan inte få studieledning på sitt modersmål.

Det anses som allvarligt och skolans nya integrationssamordnare får nu uppdraget att utveckla studiehandledningen.

– Det är bra att vår interkontroll upptäcker det här, säger nämndordförande Paula Bäckman (C).