16 dec 2015 11:49

16 dec 2015 11:55

Tillåter förhör med gammal Palmepolis

LISA-MORDET: Hovrätten gör annan bedömning än tingsrätten

Försvaret får kalla den före detta Palmeutredaren Pål Johansson att vittna under Lisa-rättegången. Något åklagaren hade motsatt sig.

– Hovrättens beslut innebär att jag kommer att kalla polisens förhörsledare, säger åklagaren Lars-Göran Wennerholm.

Den 11 januari inleder hovrätten rättegången mot den i tingsrätten morddömde Nerijus Bilevicius, rättegången genomförs i Skaraborgs tingsrätt i Skövde eftersom säkerhetssalen vid Göta hovrätt i Jönköping är upptagen.

När Nerijus Bilevicius genom sin försvarare, advokat Inger Rönnbäck, överklagade livstidsdomen för mord åberopades ett nytt vittne. Rönnbäck ville höra den före detta kriminalkommissarien Pål Johansson, som tidigare har arbetat i Palmegruppen. Förhöret med honom skulle styrka att Bilevicius och hans hustru under polisförhören utsatts för en påtaglig psykisk påverkan av ”ej lämplig art”.

Får vittna

Rönnbäck ville höra Johansson även under rättegången i tingsrätten, men fick då nej.

I hovrätten gick det bättre. Hovrätten har nu nämligen beslutat att Johansson får vittna. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm motsatte sig i ett yttrande vittnesförhöret.

– Jag tyckte att det skulle avvisats eftersom det som försvaret vill bevisa genom hans vittnesmål är utan betydelse i målet. Men nu har hovrätten beslutat att han får vittna och det är bara att acceptera, säger Lars-Göran Wennerholm till SLA.

Redan i sitt yttrande sade Wennerholm att om Johansson får vittna kommer han att kalla polisen förhörsledare.

– Så blir det, förhörsledaren kommer att vittna om att förhören har gått till på ett korrekt sätt.

Syn i Blomberg

Både försvaret och åklagaren har begärt att hovrätten ska göra syn på plats i Blomberg, precis så som tingsrätten gjorde.

Det kommer det också att bli, hovrätten beslutade i dagarna att domstolen ska besöka Blomberg en av rättegångsdagarna.

Den 11 januari inleder hovrätten rättegången mot den i tingsrätten morddömde Nerijus Bilevicius, rättegången genomförs i Skaraborgs tingsrätt i Skövde eftersom säkerhetssalen vid Göta hovrätt i Jönköping är upptagen.

När Nerijus Bilevicius genom sin försvarare, advokat Inger Rönnbäck, överklagade livstidsdomen för mord åberopades ett nytt vittne. Rönnbäck ville höra den före detta kriminalkommissarien Pål Johansson, som tidigare har arbetat i Palmegruppen. Förhöret med honom skulle styrka att Bilevicius och hans hustru under polisförhören utsatts för en påtaglig psykisk påverkan av ”ej lämplig art”.

Får vittna

Rönnbäck ville höra Johansson även under rättegången i tingsrätten, men fick då nej.

I hovrätten gick det bättre. Hovrätten har nu nämligen beslutat att Johansson får vittna. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm motsatte sig i ett yttrande vittnesförhöret.

– Jag tyckte att det skulle avvisats eftersom det som försvaret vill bevisa genom hans vittnesmål är utan betydelse i målet. Men nu har hovrätten beslutat att han får vittna och det är bara att acceptera, säger Lars-Göran Wennerholm till SLA.

Redan i sitt yttrande sade Wennerholm att om Johansson får vittna kommer han att kalla polisen förhörsledare.

– Så blir det, förhörsledaren kommer att vittna om att förhören har gått till på ett korrekt sätt.

Syn i Blomberg

Både försvaret och åklagaren har begärt att hovrätten ska göra syn på plats i Blomberg, precis så som tingsrätten gjorde.

Det kommer det också att bli, hovrätten beslutade i dagarna att domstolen ska besöka Blomberg en av rättegångsdagarna.