17 dec 2015 17:39

17 dec 2015 17:39

30 lägenheter hyrs ut till äldre

SKÖVDE: Nu ställs kommunens servicelägenheter om

30 av kommunens servicelägenheter hyrs under 2016 ut som trygghetsbostäder för personer över 70 år. De flesta ligger i servicehuset Bagaren.
Den 13 januari öppnas en särskild kö för dessa.

Det beskedet gav Skövde kommun vid en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

För de lägenheter som nu ställs om kommer det i framtiden inte krävas ett särskilt biståndsbeslut för att flytta in.

Omställningsarbetet har pågått en tid efter ett beslut av vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet har väckt kritik – och nyfikenhet.

– Många har undrat när lägenheterna blir tillgängliga. Det är skönt att vi nu kan förverkliga detta, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Skövde kommun kommer fortsätta äga fastigheterna och svara för det tekniska underhållet, men har samtidigt tecknat ett avtal med AB Skövdebostäder. Bostadsbolaget kommer att sköta administrationen, inklusive hyresavisering och köhantering.

Förtur för 90-åringar

Från den 13 januari klockan 10.00 blir det möjligt att ställa sig i en särskild kö hos Skövdebostäder. Det är först till kvarn som gäller.

Lägenheterna hyrs ut till äldre över 70 år, men personer över 90 år har en särskild förtur. Kravet är också att man folkbokförd i Skövde.

15 lägenheter släpps den 1 mars och ytterligare 15 den 1 juni. 25 av dessa ligger i servicehuset Bagaren, övriga i Boken, Solgården i Tidan och Billingsdal i Timmersdala.

Den kö som skapas gäller de 30 lägenheter som släpps nu. Lägenheter som därefter blir aktuella kommer att hyras inom Skövdebostäders ordinarie kösystem.

Flest tvårummare

De flesta är tvårumslägenheter med hyror runt 5 500 – 6 000 kronor.

De lägenheter som under 2015 har hyrts ut till läkarstudenter görs nu tillgängliga för kommunens äldre.

Personer som i dag bor i servicelägenheter med ett biståndsbeslut berörs inte. De kommer att få bo kvar precis som tidigare.

Totalt finns 121 servicelägenheter i de fyra områdena och samtliga kommer att ställas om under en övergångsperiod. I takt med att lägenheterna blir lediga kommer de att hyras ut enligt de nya förutsättningarna.

Käpplunda Gärde omfattas inte av omställningen.

– Det har varit ett risktagande att ställa om allt. Nu har vi kvar Käpplunda Gärde, viket är viktigt, säger äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson.

Det beskedet gav Skövde kommun vid en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

För de lägenheter som nu ställs om kommer det i framtiden inte krävas ett särskilt biståndsbeslut för att flytta in.

Omställningsarbetet har pågått en tid efter ett beslut av vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet har väckt kritik – och nyfikenhet.

– Många har undrat när lägenheterna blir tillgängliga. Det är skönt att vi nu kan förverkliga detta, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Skövde kommun kommer fortsätta äga fastigheterna och svara för det tekniska underhållet, men har samtidigt tecknat ett avtal med AB Skövdebostäder. Bostadsbolaget kommer att sköta administrationen, inklusive hyresavisering och köhantering.

Förtur för 90-åringar

Från den 13 januari klockan 10.00 blir det möjligt att ställa sig i en särskild kö hos Skövdebostäder. Det är först till kvarn som gäller.

Lägenheterna hyrs ut till äldre över 70 år, men personer över 90 år har en särskild förtur. Kravet är också att man folkbokförd i Skövde.

15 lägenheter släpps den 1 mars och ytterligare 15 den 1 juni. 25 av dessa ligger i servicehuset Bagaren, övriga i Boken, Solgården i Tidan och Billingsdal i Timmersdala.

Den kö som skapas gäller de 30 lägenheter som släpps nu. Lägenheter som därefter blir aktuella kommer att hyras inom Skövdebostäders ordinarie kösystem.

Flest tvårummare

De flesta är tvårumslägenheter med hyror runt 5 500 – 6 000 kronor.

De lägenheter som under 2015 har hyrts ut till läkarstudenter görs nu tillgängliga för kommunens äldre.

Personer som i dag bor i servicelägenheter med ett biståndsbeslut berörs inte. De kommer att få bo kvar precis som tidigare.

Totalt finns 121 servicelägenheter i de fyra områdena och samtliga kommer att ställas om under en övergångsperiod. I takt med att lägenheterna blir lediga kommer de att hyras ut enligt de nya förutsättningarna.

Käpplunda Gärde omfattas inte av omställningen.

– Det har varit ett risktagande att ställa om allt. Nu har vi kvar Käpplunda Gärde, viket är viktigt, säger äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson.