17 dec 2015 11:55

17 dec 2015 11:55

Avbryter planer på samlastning

SKÖVDE KOMMUNALT

Skövde kommun drar sig ur planerna på att skapa en central samlastningscentral för flera kommuner i östra Skaraborg.

Centerpartiet väckte frågan i Skövde sedan Falköping kommun ville pröva samarbete över kommungränserna. En utredning har undersökt möjligheterna.

– Utredningen är skönmålande, skarpar man lite på ytan visar det sig att kommunerna inte fått den effekt de eftersträvat, säger kommunalrådet Leif Walterum (c).

Ett huvudsyfte var att få fler lokala leverantörer vilket inte alls uppnås.

Skövde kommun avbryter därför arbetet med central samlastningscentral. Upphandlingsenheten kommer nu att jobba med att försöka effektivisera transporter inom Skövde kommun.

Centerpartiet väckte frågan i Skövde sedan Falköping kommun ville pröva samarbete över kommungränserna. En utredning har undersökt möjligheterna.

– Utredningen är skönmålande, skarpar man lite på ytan visar det sig att kommunerna inte fått den effekt de eftersträvat, säger kommunalrådet Leif Walterum (c).

Ett huvudsyfte var att få fler lokala leverantörer vilket inte alls uppnås.

Skövde kommun avbryter därför arbetet med central samlastningscentral. Upphandlingsenheten kommer nu att jobba med att försöka effektivisera transporter inom Skövde kommun.