17 dec 2015 17:54

17 dec 2015 17:54

Billing-skolan byggs norrut

SKÖVDE

Billingskolans utbyggnad kommer att förläggas norrut, mot den nuvarande parkeringsplatsen.

Utbyggnaden kommer att bli på 2 000 kvadratmeter och innebär att skolan får plats för 550 barn i stället för dagens 350.

Servicenämnden utsåg på torsdagen Sweco Architechts AB till arkitekt för om- och tillbyggnaden. Fem företag hade lämnat anbud i upphandlingen.

Byggstart 2017

Därmed går projekteringsarbetet vidare under 2016 . Preliminär byggstart är satt till 2017.

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger att skolbyggnaden var förberedd för viss utbyggnad, men inte riktigt av den här storleken.

Kommunens plan var inte heller att bygga ut skolan så här tidigt, men ändrade prognoser när det gäller elevunderlaget tvingade fram en nybyggnad.

Den nya delen kommer att bygga norrut, mot den nuvarande parkeringen. Planen är också att utöka parkeringen norrut, i kurvan längs Norra Bergvägen.

85 miljoner

85 miljoner kronor finns avsatta för tillbyggnaden och målet är att ha en färdig skola för inflyttning under 2018.

Utbyggnaden kommer att bli på 2 000 kvadratmeter och innebär att skolan får plats för 550 barn i stället för dagens 350.

Servicenämnden utsåg på torsdagen Sweco Architechts AB till arkitekt för om- och tillbyggnaden. Fem företag hade lämnat anbud i upphandlingen.

Byggstart 2017

Därmed går projekteringsarbetet vidare under 2016 . Preliminär byggstart är satt till 2017.

Fastighetschefen Ingemar Linusson säger att skolbyggnaden var förberedd för viss utbyggnad, men inte riktigt av den här storleken.

Kommunens plan var inte heller att bygga ut skolan så här tidigt, men ändrade prognoser när det gäller elevunderlaget tvingade fram en nybyggnad.

Den nya delen kommer att bygga norrut, mot den nuvarande parkeringen. Planen är också att utöka parkeringen norrut, i kurvan längs Norra Bergvägen.

85 miljoner

85 miljoner kronor finns avsatta för tillbyggnaden och målet är att ha en färdig skola för inflyttning under 2018.