17 dec 2015 14:43

17 dec 2015 14:44

Dubbelt straffad Skövdebo fick rätt efter resning

SKÖVDE

En tidigare dömd ekobrottsling från Skövde fick på torsdagen delar av en dom från 2009 som gäller skattebrott och grovt skattebrott undanröjd av hovrätten på grund av dubbelbestraffning.

Den 43-årige mannen dömdes i hovrätten 2009 till 4,5 års fängelse och sex års näringsförbud för en lång rad ekonomiska brott.

Delar av domen avsåg skattebrott och grovt skattebrott för underlåtenhet att inge självdeklaration under åren 2006–2008, något som mannen redan hade påförts skattetillägg för.

I våras yrkade Riksåklagaren, RÅ, om resning till förmån för 43-åringen i dessa delar av målet från 2009, då dubbelbestraffning enligt en tidigare dom i Europadomstolen är förbjudet.

Hovrätten gick på RÅ:s linje och avvisade åtalet gällande delarna om skattebrott och grovt skattebrott helt.

43-åringen hade yrkat att de resta delarna i åtalet även skulle befria honom från påföljd och nedsättning av näringsförbud, men i de delarna fastställer hovrätten den tidigare beslutade påföljden och näringsförbud.

Hovrätten motiverar detta med att de resta delarna av åtalet endast utgjorde en mindre del av den sammanlagda brottsligheten och det samlade brottsvärdet.

Något som rimligen försvårar 43-åringens chanser att begära skadestånd för de nu avvisade delarna av åtalet. Sedan 2009 har mannen avtjänat sitt fängelsestraff och näringsförbud, men är sedan i höstas inblandad i en ny rättsprocess om ekonomisk brottslighet, gällande misstänkta bedrägerier i den så kallade bagerihärvan.

Hovrättens dom kan överklagas till den 14 januari.

Den 43-årige mannen dömdes i hovrätten 2009 till 4,5 års fängelse och sex års näringsförbud för en lång rad ekonomiska brott.

Delar av domen avsåg skattebrott och grovt skattebrott för underlåtenhet att inge självdeklaration under åren 2006–2008, något som mannen redan hade påförts skattetillägg för.

I våras yrkade Riksåklagaren, RÅ, om resning till förmån för 43-åringen i dessa delar av målet från 2009, då dubbelbestraffning enligt en tidigare dom i Europadomstolen är förbjudet.

Hovrätten gick på RÅ:s linje och avvisade åtalet gällande delarna om skattebrott och grovt skattebrott helt.

43-åringen hade yrkat att de resta delarna i åtalet även skulle befria honom från påföljd och nedsättning av näringsförbud, men i de delarna fastställer hovrätten den tidigare beslutade påföljden och näringsförbud.

Hovrätten motiverar detta med att de resta delarna av åtalet endast utgjorde en mindre del av den sammanlagda brottsligheten och det samlade brottsvärdet.

Något som rimligen försvårar 43-åringens chanser att begära skadestånd för de nu avvisade delarna av åtalet. Sedan 2009 har mannen avtjänat sitt fängelsestraff och näringsförbud, men är sedan i höstas inblandad i en ny rättsprocess om ekonomisk brottslighet, gällande misstänkta bedrägerier i den så kallade bagerihärvan.

Hovrättens dom kan överklagas till den 14 januari.