17 dec 2015 06:00

17 dec 2015 06:42

"Har en stor vilja att hjälpa till"

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN: Kommunen hoppas på privata fastighetsägare

Det är fortsatt stora problem att hitta lokaler för boenden för ensamkommande flyktingbarn. Inom kommunens egna fastigheter är möjligheterna uttömda.
– Nu hoppas vi på lösningar med privata fastighetsägare, säger Ingemar Linusson, Skövde kommun.

SLA har i flera tidigare artiklar skrivit om situationen i Skövde när det gäller de ensamkommande asylsökande barnen och problemen med att hitta boenden för dem.

Nu har man gått igenom det egna fastighetsbeståndet och enligt Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun, finns inte mycket kvar att hämta där.

– Vi tittar på ytterligare något alternativ, men annars är det mesta uttömt. Nu har vi i stället en del förslag och idéer från privata fastighetsägare som vi hoppas en del på, säger Linusson.

– I bästa fall kan vi skriva kontrakt med två privata fastighetsägare inom kort.

Det handlar om mer permanenta lösningar för några år framöver. I det ena fallet handlar det om 50 platser och i det andra om 20.

– I det första boendet skulle i så fall bli inflyttning i etapper från januari till juni, i det andra är det oklart när inflyttningen blir.

Ingemar Linusson upplever att det finns en stor empati och vilja hos de privata fastighetsägarna att hjälpa till.

– Men också en rädsla för vad det kan leda till, vi ser ju vad som händer med asylboenden på många platser i landet.

Enligt Linusson finns det också vissa fastighetsägare som ser ”business” i flyktingboenden.

– De försöker vi att undvika, vi håller oss till de mer seriösa.

Kommunen har tidigare av säkerhetsskäl beslutat att inte öppet berätta om var man har eller var man ska starta asylboenden.

– Vi har hittills inte haft några hot här i Skövde, men vill minimera risken för att något ska hända.

– Vi håller därför all information om detta i en så liten krets som möjligt.

SLA har i flera tidigare artiklar skrivit om situationen i Skövde när det gäller de ensamkommande asylsökande barnen och problemen med att hitta boenden för dem.

Nu har man gått igenom det egna fastighetsbeståndet och enligt Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun, finns inte mycket kvar att hämta där.

– Vi tittar på ytterligare något alternativ, men annars är det mesta uttömt. Nu har vi i stället en del förslag och idéer från privata fastighetsägare som vi hoppas en del på, säger Linusson.

– I bästa fall kan vi skriva kontrakt med två privata fastighetsägare inom kort.

Det handlar om mer permanenta lösningar för några år framöver. I det ena fallet handlar det om 50 platser och i det andra om 20.

– I det första boendet skulle i så fall bli inflyttning i etapper från januari till juni, i det andra är det oklart när inflyttningen blir.

Ingemar Linusson upplever att det finns en stor empati och vilja hos de privata fastighetsägarna att hjälpa till.

– Men också en rädsla för vad det kan leda till, vi ser ju vad som händer med asylboenden på många platser i landet.

Enligt Linusson finns det också vissa fastighetsägare som ser ”business” i flyktingboenden.

– De försöker vi att undvika, vi håller oss till de mer seriösa.

Kommunen har tidigare av säkerhetsskäl beslutat att inte öppet berätta om var man har eller var man ska starta asylboenden.

– Vi har hittills inte haft några hot här i Skövde, men vill minimera risken för att något ska hända.

– Vi håller därför all information om detta i en så liten krets som möjligt.