17 dec 2015 09:54

17 dec 2015 09:54

Kan ställa tuffare krav

VÄSTRA GÖTALAND: Förslag om patientnämnder

En utredning vill att patientnämndernas roll stärks vilket gör att de kan ta över en del patientärenden.

I dag fungerar patientnämnden, som är politiskt tillsatt, som en länk i kontakterna mellan patienten och vårdpersonalen och något gått snett. Nämnden är fristående från vården och sysslar mycket med information.

Stärkt ställning

I ett förslag, som lämnades till regeringen i måndags, föreslår utredaren Anders Printz att nämndens ställning stärks.

Nämnderna, som finns i varje landsting, ska bli mer självständiga, få utökade resurser och kunna kräva att sjukvården är delaktig och svarar på olika frågor.

Stärkt roll

Förslaget innebär bland annat att nämnderna får myndighetsbefogenheter och kan ta hand om de mindre allvarliga fall som i dagsläget utreds av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Följer inte sjukvården kraven från patientnämnderna kan Ivo ställa de kraven, med hot om vite, säger utredaren Anders Printz till Dagens medicin.

Vårdgivaren ska även utreda en del av sina egna fall. Ivo ska i stället främst koncentrera sig på ärenden som rör allvarligare skador och sjukdomar samt vård under tvång. Myndigheten ska även få mer tid för tillsynsbesök ute i verksamheterna.

Positivt

Regionrådet och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) betonar att sjukvården strävar efter att skapa en lärande organisation. Alla sätt som gör att patienterna och deras erfarenheter kommer närmare vården är positiva.

– Det kan göra att avstånden minskar. Redan nu är fler patientgrupper delaktiga och det är viktigt att höra patientens egna berättelser. Jag har inte närmare reflekterat närmare över förslaget, men att patientens roll behöver stärkas är givet, säger han.

Yvonne Tellskog, chef för patientnämnderna i Västra Götaland, vill läsa hela utredningen innan hon uttalar sig i detalj:

– Men det lär innebära fler ärenden för oss och vårdgivarna.

Stort tryck

Tidigare har Ivo, som har ett stort tryck på grund av allt fler patientklagomål, lagt fram liknande förslag. Om utredningens förslag blir verklighet ska förändringarna i klagomålshanteringen genomföras 1 juli 2017.

I dag fungerar patientnämnden, som är politiskt tillsatt, som en länk i kontakterna mellan patienten och vårdpersonalen och något gått snett. Nämnden är fristående från vården och sysslar mycket med information.

Stärkt ställning

I ett förslag, som lämnades till regeringen i måndags, föreslår utredaren Anders Printz att nämndens ställning stärks.

Nämnderna, som finns i varje landsting, ska bli mer självständiga, få utökade resurser och kunna kräva att sjukvården är delaktig och svarar på olika frågor.

Stärkt roll

Förslaget innebär bland annat att nämnderna får myndighetsbefogenheter och kan ta hand om de mindre allvarliga fall som i dagsläget utreds av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Följer inte sjukvården kraven från patientnämnderna kan Ivo ställa de kraven, med hot om vite, säger utredaren Anders Printz till Dagens medicin.

Vårdgivaren ska även utreda en del av sina egna fall. Ivo ska i stället främst koncentrera sig på ärenden som rör allvarligare skador och sjukdomar samt vård under tvång. Myndigheten ska även få mer tid för tillsynsbesök ute i verksamheterna.

Positivt

Regionrådet och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) betonar att sjukvården strävar efter att skapa en lärande organisation. Alla sätt som gör att patienterna och deras erfarenheter kommer närmare vården är positiva.

– Det kan göra att avstånden minskar. Redan nu är fler patientgrupper delaktiga och det är viktigt att höra patientens egna berättelser. Jag har inte närmare reflekterat närmare över förslaget, men att patientens roll behöver stärkas är givet, säger han.

Yvonne Tellskog, chef för patientnämnderna i Västra Götaland, vill läsa hela utredningen innan hon uttalar sig i detalj:

– Men det lär innebära fler ärenden för oss och vårdgivarna.

Stort tryck

Tidigare har Ivo, som har ett stort tryck på grund av allt fler patientklagomål, lagt fram liknande förslag. Om utredningens förslag blir verklighet ska förändringarna i klagomålshanteringen genomföras 1 juli 2017.