17 dec 2015 10:58

17 dec 2015 10:58

Kommunen gör åtgärderför Jackon

SKÖVDE

Skövde kommunstyrelse är på väg att godkänna ett avtal med Skövdeföretaget Jackon AB.

I avtalet tar kommunen på sig att utföra åtgärder som säkerställer att grundvattennivån hålls under en viss nivå.

Omledningen av Våmbsbäcken 2007 förändrade grundvattennivån på den fastighet i Karlsroområdet där fabriken ligger.

Töms en bassäng i fabriken riskerar den att tryckas upp av grundvattentrycket och orsaka stora skador.

I avtalet tar kommunen på sig att utföra åtgärder som säkerställer att grundvattennivån hålls under en viss nivå.

Omledningen av Våmbsbäcken 2007 förändrade grundvattennivån på den fastighet i Karlsroområdet där fabriken ligger.

Töms en bassäng i fabriken riskerar den att tryckas upp av grundvattentrycket och orsaka stora skador.