17 dec 2015 10:57

17 dec 2015 11:56

Kommunen ska ta fram cykelstrategi

SKÖVDE

Kommunen kommer att ta fram en cykelstrategi i syfte att underlätta cyklandet inom Skövde kommun.

En rad medborgarförslag om förbättringar i cykelnätet besvaras med att synpunkterna tas upp i det arbetet. Det beslutade kommunfullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan.

En medborgare föreslår att en särskild Miljödag kring cykelaktiviteter skapas och det förslaget bifaller ksau.

En rad medborgarförslag om förbättringar i cykelnätet besvaras med att synpunkterna tas upp i det arbetet. Det beslutade kommunfullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan.

En medborgare föreslår att en särskild Miljödag kring cykelaktiviteter skapas och det förslaget bifaller ksau.