17 dec 2015 13:17

17 dec 2015 13:17

Undervisar utan rätt legitimation

SKÖVDE: Tjänstefördelningen granskades

Hälften av lärarna i en stickprovskontroll inom grundskolan undervisar i ämnen de inte är legitimerade i.

Barn- och utbildningssektorn har gjort rapporten där de ämnen personalen faktiskt undervisar i jämförts med deras registrerade legitimation.

I den kommunala grundskolan i Skövde visar det sig att 23 av kontrollerade 45 personer helt undervisar i ämnen de har legitimation för. Övriga 22 undervisar till viss del i ämnen de inte är legitimerade för.

På gymnasiet kontrollerades 30 personer varav 25 helt och hållet undervisade i ämnen de var behöriga i. 5 personer undervisade helt eller delvis i ämnen de saknade legitimation för.

Sektorschefen Gustaf Olsson säger att vissa tjänster fylls upp med ämnen där personalen är obehöriga. Han spår en utveckling där fler lärare delar sin tjänst mellan olika enheter för att hålla sig till det ämne man är legitimerad i.

Barn- och utbildningssektorn har gjort rapporten där de ämnen personalen faktiskt undervisar i jämförts med deras registrerade legitimation.

I den kommunala grundskolan i Skövde visar det sig att 23 av kontrollerade 45 personer helt undervisar i ämnen de har legitimation för. Övriga 22 undervisar till viss del i ämnen de inte är legitimerade för.

På gymnasiet kontrollerades 30 personer varav 25 helt och hållet undervisade i ämnen de var behöriga i. 5 personer undervisade helt eller delvis i ämnen de saknade legitimation för.

Sektorschefen Gustaf Olsson säger att vissa tjänster fylls upp med ämnen där personalen är obehöriga. Han spår en utveckling där fler lärare delar sin tjänst mellan olika enheter för att hålla sig till det ämne man är legitimerad i.