18 dec 2015 06:00

18 dec 2015 06:00

Friskolan öppnar ny högstadieskola

NORRMALM: Raoul Wallenberg blir först

Skövde kommer att få sin första fristående högstadieskola till hösten 2017.
Raoul Wallenberg-skolan öppnar då ett nytt högstadium på Norrmalm.

Det bekräftar Peter Gejervall, rektor på Raoul Wallenberg-skolan på Norrmalm för SLA.

– Vi kommer att öppna till hösten 2017, men i övrigt kommer vi att lämna mer information i januari, säger han.

Har tillstånd

Friskolan har sedan tidigare tillstånd av Skolinspektionen att öppna en högstadieskola (årskurs 7–9) med kapacitet för 300 elever. Hur många platser skolan förbereder till hösten 2017 är inte klart.

Skolan kommer att ligga på Norrmalm, men inte i samma byggnad som den nuvarande grundskolan.

Arbetet med att slutföra förberedelserna är inne i sitt slutskede och Peter Gejervall vill inte kommentera ytterligare detaljer.

En knäckfråga har varit att lösa lokal för undervisningen i idrott. Peter Gejervall säger att man diskuterar en kortsiktig lösning med Skövde kommun första året.

– Därefter är målet att bygga eget, säger han.

Beskedet kommer lägligt för Skövde kommun som måste öka kapaciteten i högstadiet till hösten 2017 för att få plats med alla elever.

Två alternativ

I skolans verksamhetsplan för nästa år beskrivs de två alternativ som finns:

1) Öppna Rydskolan för årskurs 7–9 igen. Det finns lediga ytor i lokalerna. Högstadiet i Ryd lades ned för några år sedan trots kraftiga protester från boende i området.

2) Lita till att Raoul Wallenberg-skolans högstadium blir lösningen på kapacitetsbristen.

– Vi behöver komma fram till ett beslut under början av 2016, kommenterar Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det bekräftar Peter Gejervall, rektor på Raoul Wallenberg-skolan på Norrmalm för SLA.

– Vi kommer att öppna till hösten 2017, men i övrigt kommer vi att lämna mer information i januari, säger han.

Har tillstånd

Friskolan har sedan tidigare tillstånd av Skolinspektionen att öppna en högstadieskola (årskurs 7–9) med kapacitet för 300 elever. Hur många platser skolan förbereder till hösten 2017 är inte klart.

Skolan kommer att ligga på Norrmalm, men inte i samma byggnad som den nuvarande grundskolan.

Arbetet med att slutföra förberedelserna är inne i sitt slutskede och Peter Gejervall vill inte kommentera ytterligare detaljer.

En knäckfråga har varit att lösa lokal för undervisningen i idrott. Peter Gejervall säger att man diskuterar en kortsiktig lösning med Skövde kommun första året.

– Därefter är målet att bygga eget, säger han.

Beskedet kommer lägligt för Skövde kommun som måste öka kapaciteten i högstadiet till hösten 2017 för att få plats med alla elever.

Två alternativ

I skolans verksamhetsplan för nästa år beskrivs de två alternativ som finns:

1) Öppna Rydskolan för årskurs 7–9 igen. Det finns lediga ytor i lokalerna. Högstadiet i Ryd lades ned för några år sedan trots kraftiga protester från boende i området.

2) Lita till att Raoul Wallenberg-skolans högstadium blir lösningen på kapacitetsbristen.

– Vi behöver komma fram till ett beslut under början av 2016, kommenterar Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.