18 dec 2015 07:42

18 dec 2015 07:42

Grupp vill se fler tider i rehabbassäng

SKÖVDE

Det är för få tider för allmänheten i rehabbassängen i Arena Skövde. Det skriver referensgruppen i ett brev till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Gruppen pekar på att det finns ett stort behov av fler tider för allmänheten, inte bara för människor som är sjukskrivna eller sjukpensionärer och som behöver träna i vatten.

Gruppen vill att kommunen genomlyser hur rehabbassängen används i dag och även funderar över möjligheten att bygga en ny bassäng i Södra Ryd. Enligt skrivelsen finns också sjukgymnaster som gärna vill skicka patienter till bassängen för träningen, men som inte fått tillträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat skrivelsen vidare till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.

Gruppen pekar på att det finns ett stort behov av fler tider för allmänheten, inte bara för människor som är sjukskrivna eller sjukpensionärer och som behöver träna i vatten.

Gruppen vill att kommunen genomlyser hur rehabbassängen används i dag och även funderar över möjligheten att bygga en ny bassäng i Södra Ryd. Enligt skrivelsen finns också sjukgymnaster som gärna vill skicka patienter till bassängen för träningen, men som inte fått tillträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat skrivelsen vidare till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.