18 dec 2015 06:00

18 dec 2015 06:00

Nya projekt hos IDC

SKÖVDE: Bidragspengar ska utveckla industrin

Krafttag. IDC west Sweden drar i gång tre stora mångmiljonprojekt som ska utveckla Skaraborgs tillverkande industri.

En ny programperiod som grundar sig i en mängd satsningar från EU-nivå har dragit i gång. Det innebär att IDC, industrial development center, west Sweden AB, har sökt, och även fått pengar, för att genomföra ett flertal projekt inom ramen för deras uppdrag, att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Behoven styr

Det största projektet handlar om strategisk kompetensförsörjning och IDC har fått 33,3 miljoner kronor från socialfonden som är en av EU:s två strukturfonder.

Projektet påbörjades den 1 oktober och sträcker sig över tre år. IDC samverkar med industriella utvecklingscentrum i andra delar av Västsverige och sammanlagt ingår 180 företag i projektet.

– Vi gör behovsstyrda insatser som industrin behöver för att utvecklas, och även noggranna företagsanalyser för att se vad företagen behöver för att växa, säger Thomas Nilsson, vd för IDC west Sweden AB.

– Vi coachar företagen och följer sedan upp resultaten. Behöver de konsulthjälp så tar de in det själva.

Ett annat projekt, Hållbar industriell utveckling, drar i gång den 1 januari. Till det fick IDC drygt 11 miljoner kronor från den andra strukturfonden, regionala utvecklingsfonden.

Skaraborgs kommunalförbund och regionen bidrar också och totalt ligger budgeten på 27,6 miljoner kronor. Även det projektet är på tre år och berör 180 företag i Skaraborg.

– Man står inför stora hållbarhetsutmaningar och det är högaktuellt att sträva mot en mer hållbar industri.

I våras startade ett Vinnova-projekt, med en budget på 20 miljoner kronor, och det handlar om affärsmodeller för cirkulära möbelflöden. Där jobbar man med hur nya konstruktioner och materialval kan göra att möbler kan ändras och användas igen.

En ny programperiod som grundar sig i en mängd satsningar från EU-nivå har dragit i gång. Det innebär att IDC, industrial development center, west Sweden AB, har sökt, och även fått pengar, för att genomföra ett flertal projekt inom ramen för deras uppdrag, att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Behoven styr

Det största projektet handlar om strategisk kompetensförsörjning och IDC har fått 33,3 miljoner kronor från socialfonden som är en av EU:s två strukturfonder.

Projektet påbörjades den 1 oktober och sträcker sig över tre år. IDC samverkar med industriella utvecklingscentrum i andra delar av Västsverige och sammanlagt ingår 180 företag i projektet.

– Vi gör behovsstyrda insatser som industrin behöver för att utvecklas, och även noggranna företagsanalyser för att se vad företagen behöver för att växa, säger Thomas Nilsson, vd för IDC west Sweden AB.

– Vi coachar företagen och följer sedan upp resultaten. Behöver de konsulthjälp så tar de in det själva.

Ett annat projekt, Hållbar industriell utveckling, drar i gång den 1 januari. Till det fick IDC drygt 11 miljoner kronor från den andra strukturfonden, regionala utvecklingsfonden.

Skaraborgs kommunalförbund och regionen bidrar också och totalt ligger budgeten på 27,6 miljoner kronor. Även det projektet är på tre år och berör 180 företag i Skaraborg.

– Man står inför stora hållbarhetsutmaningar och det är högaktuellt att sträva mot en mer hållbar industri.

I våras startade ett Vinnova-projekt, med en budget på 20 miljoner kronor, och det handlar om affärsmodeller för cirkulära möbelflöden. Där jobbar man med hur nya konstruktioner och materialval kan göra att möbler kan ändras och användas igen.