18 dec 2015 12:46

18 dec 2015 12:46

Så ska bristen på socionomer botas

SOCIALNÄMNDEN: "Jag skulle anställa fem personer i dag om jag kunde"

Personalomsättningen bland socialsekreterarna ska få ett stopp. Skövde kommun har tagit fram ett program med tolv punkter.
– Vi gör ett jätteförsök att lyfta yrket, säger chefen för socialförvaltningen, Saeed Ardané.

Ett tuffare klimat, ökad arbetsbelastning och dålig löneutveckling gör att socialsekreterarna med myndighetsutövning lämnar sina jobb. Detta är ett problem som finns i hela landet. I Skövdes fall är det i första hand brist på barn- och ungdomshandläggare. Saeed Ardané beskriver läget som allvarligt.

– Jag skulle anställa fem personer i dag om jag kunde, säger han.

I början av året tog han initiativ till ett handlingsprogram. De som redan nu jobbar i verksamheten ska stanna kvar, nya socialsekreterare ska lockas till Skövde och de ska också bli kvar på sina arbeten.

Lönesatsning

Efter workshops och arbetsgrupper med personalen har man enats om tolv punkter. Bland annat erbjuder man flextider, en handläggarpool där man hjälps åt vid arbetstoppar samt lönesatsningar.

– När jag gick ut som socionom för tusen år sedan fanns bara offentliga sektorn som arbetsgivare. Nu konkurrerar vi med den fria marknaden, säger Ardané och nämner till exempel jobb på behandlingshem.

Programmet siktar in sig på regionerna där de närmsta socionomutbildningarna finns; Göteborg, Jönköping och Örebro som är ett outforskat område i sammanhanget.

– Jag har pratat med både universitet och arbetsförmedlingen där.

Socionomutbildningarna har fortfarande många sökanden.

Men det är svårt att få tag i rätt kompetens och folk som kan arbeta med de mest utsatta i samhället.

– Det tas 16 000 beslut här varje år. 80–85 procent berör människors vardag. Det räcker inte bara med att kunna hantverket, man måste också kunna hantera handläggandet och inte bara läsa ur en manual.

Ett tuffare klimat, ökad arbetsbelastning och dålig löneutveckling gör att socialsekreterarna med myndighetsutövning lämnar sina jobb. Detta är ett problem som finns i hela landet. I Skövdes fall är det i första hand brist på barn- och ungdomshandläggare. Saeed Ardané beskriver läget som allvarligt.

– Jag skulle anställa fem personer i dag om jag kunde, säger han.

I början av året tog han initiativ till ett handlingsprogram. De som redan nu jobbar i verksamheten ska stanna kvar, nya socialsekreterare ska lockas till Skövde och de ska också bli kvar på sina arbeten.

Lönesatsning

Efter workshops och arbetsgrupper med personalen har man enats om tolv punkter. Bland annat erbjuder man flextider, en handläggarpool där man hjälps åt vid arbetstoppar samt lönesatsningar.

– När jag gick ut som socionom för tusen år sedan fanns bara offentliga sektorn som arbetsgivare. Nu konkurrerar vi med den fria marknaden, säger Ardané och nämner till exempel jobb på behandlingshem.

Programmet siktar in sig på regionerna där de närmsta socionomutbildningarna finns; Göteborg, Jönköping och Örebro som är ett outforskat område i sammanhanget.

– Jag har pratat med både universitet och arbetsförmedlingen där.

Socionomutbildningarna har fortfarande många sökanden.

Men det är svårt att få tag i rätt kompetens och folk som kan arbeta med de mest utsatta i samhället.

– Det tas 16 000 beslut här varje år. 80–85 procent berör människors vardag. Det räcker inte bara med att kunna hantverket, man måste också kunna hantera handläggandet och inte bara läsa ur en manual.