18 dec 2015 13:12

18 dec 2015 13:12

Söker pengar för integration

SOCIALNÄMNDEN

Tillväxtverket har utlyst pengar till förstudier om snabbare integration i projektet Grön gemenskap. Skövde kommun har skickat in ansökan värd nästan 300 000 kronor tillsammans med Hushållningssällskapet. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn. Går det igenom blir det en introduktionsvecka på Rånna där man till exempel kan få lära sig om djur, byggnation och odling. Tio ungdomar antas, tanken är att ta del av deras kunskap och intressen.

Tillväxtverket har utlyst pengar till förstudier om snabbare integration i projektet Grön gemenskap. Skövde kommun har skickat in ansökan värd nästan 300 000 kronor tillsammans med Hushållningssällskapet. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn. Går det igenom blir det en introduktionsvecka på Rånna där man till exempel kan få lära sig om djur, byggnation och odling. Tio ungdomar antas, tanken är att ta del av deras kunskap och intressen.