18 dec 2015 07:45

18 dec 2015 07:45

Storsatsningen som ger minus

NORRA RYD: Kommunen investerar 90 miljoner kr i nytt område

Kommunens investeringar i det nya verksamhetsområdet Norra Ryd kommer inte att gå inte i hop ekonomiskt på många, många år.

Exploateringskalkylen går med underskott, men politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den ändå.

Exploateringskostnaderna för Norra Ryds verksamhetsområde är cirka 90 miljoner kronor medan intäkterna beräknas till 68 miljoner kronor.

22 miljoner

Etapp 1 väntas ge underskott på 22 miljoner kronor. Etapp 2 väntas ge överskott på 15 miljoner kronor. Därutöver finns mark på andra sidan väg 26 som inte används i den utbyggnaden.

– Kortsiktigt ger den ett underskott, men det här är en viktig långsiktig satsning som skapar framtida möjligheter och intäkter för Skövde, motiverar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) beslutet.

Kommunen har köpt in mark av Hushållningssällskapet för 22 miljoner kronor och nedgrävningen av Vattenfalls luftledning kommer att kosta 18–20 miljoner kronor.

Stark markreserv

Kommunalrådet Leif Walterum (C) pekar på att det finns ytterligare en intäktspost i skogen på den mark som köpts in. Den finns inte medräknad.

– Historiskt har vi också levt på en stark markreserv där vi ägt marken länge vilket gett bättre kalkyler i andra områden, säger han.

I kalkylen ingår inte byggandet av den trafikplats som planeras vid riksväg 26.

Lager och logistik

Området kommer att öppnas för företag inom logistikverksamhet, lager, serviceföretag samt mindre tillverkning som inte är miljöpåverkande.

Enligt den detaljplan som nu läggs till kommunstyrelsen för godkännande är tomterna stora, mellan 5 000 och 30 000 kvadratmeter.

Priset blir 270–320 kr/kvm tomtyta.

Intressenter för området finns, men de första etableringarna kommer troligtvis dröja till 2017–2018.

Trafikplatsen planeras vara klar sommaren/hösten 2017

Exploateringskalkylen går med underskott, men politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den ändå.

Exploateringskostnaderna för Norra Ryds verksamhetsområde är cirka 90 miljoner kronor medan intäkterna beräknas till 68 miljoner kronor.

22 miljoner

Etapp 1 väntas ge underskott på 22 miljoner kronor. Etapp 2 väntas ge överskott på 15 miljoner kronor. Därutöver finns mark på andra sidan väg 26 som inte används i den utbyggnaden.

– Kortsiktigt ger den ett underskott, men det här är en viktig långsiktig satsning som skapar framtida möjligheter och intäkter för Skövde, motiverar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) beslutet.

Kommunen har köpt in mark av Hushållningssällskapet för 22 miljoner kronor och nedgrävningen av Vattenfalls luftledning kommer att kosta 18–20 miljoner kronor.

Stark markreserv

Kommunalrådet Leif Walterum (C) pekar på att det finns ytterligare en intäktspost i skogen på den mark som köpts in. Den finns inte medräknad.

– Historiskt har vi också levt på en stark markreserv där vi ägt marken länge vilket gett bättre kalkyler i andra områden, säger han.

I kalkylen ingår inte byggandet av den trafikplats som planeras vid riksväg 26.

Lager och logistik

Området kommer att öppnas för företag inom logistikverksamhet, lager, serviceföretag samt mindre tillverkning som inte är miljöpåverkande.

Enligt den detaljplan som nu läggs till kommunstyrelsen för godkännande är tomterna stora, mellan 5 000 och 30 000 kvadratmeter.

Priset blir 270–320 kr/kvm tomtyta.

Intressenter för området finns, men de första etableringarna kommer troligtvis dröja till 2017–2018.

Trafikplatsen planeras vara klar sommaren/hösten 2017