19 dec 2015 13:35

19 dec 2015 13:35

Åkare i protestkaravan

SKÖVDE: Lastbilsdemonstration för en sund åkerinäring

Rekordmånga lastbilar deltog i lördagens demonstration för en sundare åkerinäring, samt att protestera mot den minskade trafikövervakningen på vägarna när trafikpoliserna blir färre.

Under lördagen fylldes vägarna i Skövde av den lastbilsprotest som kallas Här stannar Sverige, HSS. Åkeriägarna Emil Sahlberg och Johan Wilsson är två av initiativtagarna till denna manifestation för en sundare bransch. Det är totalt tredje gången som åkerier samlas för att demonstrera för säkerhet på vägen, lika villkor och sund konkurrens.

Senast i somras genomförde man en lastbilsdemonstration och nu var Skövde först ut med att utlysa en andra HSS - kortege under samma år. Samtidigt genomförs liknande lastbilskorteger i 13 andra kommuner runt om i landet.

Det blev trångt runt vägarna i Skövde den här lördagen men det avskräcker inte åkarna från sin aktion, de är inte rädda att störa trafiken runt julhandeln.

– Vi hoppas ju att folk har förståelse för vår aktion och varför vi demonstrerar. Det är lika viktigt för vanliga trafikanter att de möter utbildade chaufförer på vägarna, säger Emil Sahlberg.

– Det finns många problem med köpta körkort, onykterhet och att förare i vissa fall har var sig behörighet att köra tunga fordon, samt att de inte har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, säger han.

Trafikpoliser

Thomas Morell som är regionchef för Sveriges åkeriföretag i Skaraborg, sitter själv bakom ratten i en lastbil den här dagen. Han menar att det är viktigt att all hjälps åt i kampen mot den olagliga trafik som finns på vägarna.

Under senare år har ett stort antal fordon stoppats där det visat sig att förare inte haft behörighet att köra tunga fordon. Ett antal förare har åkt fast för grova rattfyllerier, och flera har helt enkelt inte haft tillstånd att köra i yrkesmässig trafik.

– Situationen är inte acceptabel, de utsätter andra trafikkanter för livsfara när de kör tunga fordon utan rätt kunskap, och i värsta fall kör de alkoholpåverkade, säger Thomas Morell.

Branschen vill ha tuffare tag mot den, som man menar, brottsliga trafik som pågår och vill se fler trafikpoliser och bilinspektörer för att kontrollera den tunga trafiken.

Thomas Morell säger att det är praktiskt taget blir fritt fram för den kriminella verksamheten ute på vägarna.

På plats under lördagen var också riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Monica Green (S).

Under lördagen fylldes vägarna i Skövde av den lastbilsprotest som kallas Här stannar Sverige, HSS. Åkeriägarna Emil Sahlberg och Johan Wilsson är två av initiativtagarna till denna manifestation för en sundare bransch. Det är totalt tredje gången som åkerier samlas för att demonstrera för säkerhet på vägen, lika villkor och sund konkurrens.

Senast i somras genomförde man en lastbilsdemonstration och nu var Skövde först ut med att utlysa en andra HSS - kortege under samma år. Samtidigt genomförs liknande lastbilskorteger i 13 andra kommuner runt om i landet.

Det blev trångt runt vägarna i Skövde den här lördagen men det avskräcker inte åkarna från sin aktion, de är inte rädda att störa trafiken runt julhandeln.

– Vi hoppas ju att folk har förståelse för vår aktion och varför vi demonstrerar. Det är lika viktigt för vanliga trafikanter att de möter utbildade chaufförer på vägarna, säger Emil Sahlberg.

– Det finns många problem med köpta körkort, onykterhet och att förare i vissa fall har var sig behörighet att köra tunga fordon, samt att de inte har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, säger han.

Trafikpoliser

Thomas Morell som är regionchef för Sveriges åkeriföretag i Skaraborg, sitter själv bakom ratten i en lastbil den här dagen. Han menar att det är viktigt att all hjälps åt i kampen mot den olagliga trafik som finns på vägarna.

Under senare år har ett stort antal fordon stoppats där det visat sig att förare inte haft behörighet att köra tunga fordon. Ett antal förare har åkt fast för grova rattfyllerier, och flera har helt enkelt inte haft tillstånd att köra i yrkesmässig trafik.

– Situationen är inte acceptabel, de utsätter andra trafikkanter för livsfara när de kör tunga fordon utan rätt kunskap, och i värsta fall kör de alkoholpåverkade, säger Thomas Morell.

Branschen vill ha tuffare tag mot den, som man menar, brottsliga trafik som pågår och vill se fler trafikpoliser och bilinspektörer för att kontrollera den tunga trafiken.

Thomas Morell säger att det är praktiskt taget blir fritt fram för den kriminella verksamheten ute på vägarna.

På plats under lördagen var också riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Monica Green (S).