19 dec 2015 06:00

19 dec 2015 06:00

Kritik mot skyddsområde för vattentäkt

IGELSTORP

Många fastighetsägare drabbas av restriktioner när kommunen planerar ett vattenskyddsområde för Igelstorps reservvattentäkt.

– Under alla år vi använde vattnet fanns det inget skydd. Varför införa detta nu? undrar en kritisk Igelstorpsbo.

Mer än halva samhället samt flera fastigheter i Sventorp på andra sidan väg 49 drabbas om kommunen gör verklighet av sina planer på ett vattenskyddsområde för Igelstorps reservvattentäkt. Syftet är att säkra vattenförsörjningen om något skulle hända ledningen från Borgunda vattenverk.

Under många årtionden på 1900-talet fick Igelstorpsborna sitt vatten från täkten, men då fanns det aldrig något skyddsområde.

– Varför känner jag inte till men nu ser vi över alla täkter i kommunen och i Igelstorp och även Skultorp finns det behov av att skydda täkterna enligt miljöbalken, säger VA-chefen Annika Holmén.

I Skultorp finns inga fastigheter inom den planerade skyddszonen.

För många fastighetsägare i Igelstorp innanför den planerade skyddszonen innebär det däremot begränsade möjligheter till att använda exempelvis berg- och jordvärme i framtiden, samt en lång rad restriktioner när det gäller användning av maskiner, bekämpningsmedel, vägsalt och annat som klan påverka grundvattnet.

– Det är totalt vansinne! Hade man sett över möjligheten att borra en ny brunn i stället för att förstöra för så många fastighetsägare som nu kommer få det svårare att sälja sina hus, så hade det både blivit billigare och orsakat mindre skada, säger en kritisk Igelstorpsbo som kontaktat SLA och som vill vara anonym.

Planerna för de nya vattenskyddsområdena är ute på samråd till den 31 januari.

Mer än halva samhället samt flera fastigheter i Sventorp på andra sidan väg 49 drabbas om kommunen gör verklighet av sina planer på ett vattenskyddsområde för Igelstorps reservvattentäkt. Syftet är att säkra vattenförsörjningen om något skulle hända ledningen från Borgunda vattenverk.

Under många årtionden på 1900-talet fick Igelstorpsborna sitt vatten från täkten, men då fanns det aldrig något skyddsområde.

– Varför känner jag inte till men nu ser vi över alla täkter i kommunen och i Igelstorp och även Skultorp finns det behov av att skydda täkterna enligt miljöbalken, säger VA-chefen Annika Holmén.

I Skultorp finns inga fastigheter inom den planerade skyddszonen.

För många fastighetsägare i Igelstorp innanför den planerade skyddszonen innebär det däremot begränsade möjligheter till att använda exempelvis berg- och jordvärme i framtiden, samt en lång rad restriktioner när det gäller användning av maskiner, bekämpningsmedel, vägsalt och annat som klan påverka grundvattnet.

– Det är totalt vansinne! Hade man sett över möjligheten att borra en ny brunn i stället för att förstöra för så många fastighetsägare som nu kommer få det svårare att sälja sina hus, så hade det både blivit billigare och orsakat mindre skada, säger en kritisk Igelstorpsbo som kontaktat SLA och som vill vara anonym.

Planerna för de nya vattenskyddsområdena är ute på samråd till den 31 januari.