21 dec 2015 17:21

21 dec 2015 17:21

Bygglov för 48 lägenheter i Frostaliden

SKÖVDE

Götenehus blev först med att få bygglov för sina planerade bostäder på Frostaliden, nordväst om Lillegårdsrondellen.

Byggnadsnämnden gav klartecken för två hus som uppförs i sex våningar utöver sutterängvåning.

– Kul att en privat entreprenör går först i det här området, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande för byggnadsnämnden.

Sammanlagt planerar Götenehus för 48 bostadsrätter med säljstart i januari.

Byggnadsnämnden gav klartecken för två hus som uppförs i sex våningar utöver sutterängvåning.

– Kul att en privat entreprenör går först i det här området, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande för byggnadsnämnden.

Sammanlagt planerar Götenehus för 48 bostadsrätter med säljstart i januari.