21 dec 2015 17:20

21 dec 2015 17:20

Ny vända om röda taken

KÄLLEGÅRDEN: Tjänstemän och politikerna är inte ense

Frågan om röda eller svarta tak i Källegården i södra Skövde fortsätter att vara en följetong i byggnadsnämnden.

När nämnden i torsdags fick en begäran om att få byta från rött till svart vid ett takbyte på sitt bord var politikerna och tjänstemännen ännu en gång oense.

Bytet från rödbrun plåt till svarta betongpannor bedöms enligt tjänstemännen påverka områdets karaktär på ett negativt sätt.

Tjänstemannförslaget är att säga nej med hänvisning till den inventering som gjordes 2007. Rekommendationen från kommunen att de röda tegeltaken ska bevaras i syfte att bevara områdets 1950-talskaraktär.

Annan mening

Politikerna i byggnadsnämnden är av annan mening. Tidigare i år gav nämnden klartecken för två ansökningar och den här gången skickads bygglovsansökan tillbaka för ny beredning.

– Vi vill att man tar ett bredare grepp, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han menar att det är en avvägning mellan den privata äganderätten och det allmännas intresse för att bevara kulturhistoria.

– För mig är den privata äganderätten en hörnsten och det ska till en mycket bra motivering för att vi ska säga nej.

Riktlinjerna från 2007 är inte beslutade av politikerna och frågan är hur tungt det dokumentet egentligen väger.

– Vi vill även se konsekvenserna av att säga nej.

Det finns exempel där tak lagts om utan bygglov, men exakt hur många tak som är svarta i området är inte känt.

När nämnden i torsdags fick en begäran om att få byta från rött till svart vid ett takbyte på sitt bord var politikerna och tjänstemännen ännu en gång oense.

Bytet från rödbrun plåt till svarta betongpannor bedöms enligt tjänstemännen påverka områdets karaktär på ett negativt sätt.

Tjänstemannförslaget är att säga nej med hänvisning till den inventering som gjordes 2007. Rekommendationen från kommunen att de röda tegeltaken ska bevaras i syfte att bevara områdets 1950-talskaraktär.

Annan mening

Politikerna i byggnadsnämnden är av annan mening. Tidigare i år gav nämnden klartecken för två ansökningar och den här gången skickads bygglovsansökan tillbaka för ny beredning.

– Vi vill att man tar ett bredare grepp, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han menar att det är en avvägning mellan den privata äganderätten och det allmännas intresse för att bevara kulturhistoria.

– För mig är den privata äganderätten en hörnsten och det ska till en mycket bra motivering för att vi ska säga nej.

Riktlinjerna från 2007 är inte beslutade av politikerna och frågan är hur tungt det dokumentet egentligen väger.

– Vi vill även se konsekvenserna av att säga nej.

Det finns exempel där tak lagts om utan bygglov, men exakt hur många tak som är svarta i området är inte känt.