21 dec 2015 17:17

21 dec 2015 17:17

Regionens hus sålt redan innan det har byggts

SKÖVDE: Hemsö fastighets AB är köpare

Hemsö fastighets AB i Stockholm har köpt det nya Regionens hus i Skövde, och fastighetsvärdet är 200 miljoner kronor.

Hemsö fastighets AB i Stockholm har specialiserat sig på att äga samhällsfastigheter. Nu har de köpt en fastighet i Göteborg med byggrätter under framtagning samt Regionens hus i Skövde som är under uppförande. Säljare är det privata projektutvecklingsbolaget Serneke.

Underliggande fastighetsvärde uppgår till 200 miljoner för fastigheten Regionens hus i Skövde och 96 miljoner för fastigheten i Göteborg.

– Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice, säger Hemsös vd Per Berggren.

Regionens hus i Skövde beräknas vara färdigställt 2018 och Utbildningens- och hälsans hus i Göteborg beräknas vara färdigställt 2019. Tillträde sker omedelbart.

Regionens hus kommer, när det är klart, att omfatta 7 300 kvadratmeter, och fastigheten i Göteborg, som ligger vid Karlavagnsplatsen, har 12 000 kvadratmeter byggrätter under framtagande för bland annat samhällsservice och bostad. Avsikten är att uppföra en utbildnings- och vårdfastighet som ska benämnas Utbildningens- och hälsans hus.

Hemsö fastighets AB i Stockholm har specialiserat sig på att äga samhällsfastigheter. Nu har de köpt en fastighet i Göteborg med byggrätter under framtagning samt Regionens hus i Skövde som är under uppförande. Säljare är det privata projektutvecklingsbolaget Serneke.

Underliggande fastighetsvärde uppgår till 200 miljoner för fastigheten Regionens hus i Skövde och 96 miljoner för fastigheten i Göteborg.

– Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice, säger Hemsös vd Per Berggren.

Regionens hus i Skövde beräknas vara färdigställt 2018 och Utbildningens- och hälsans hus i Göteborg beräknas vara färdigställt 2019. Tillträde sker omedelbart.

Regionens hus kommer, när det är klart, att omfatta 7 300 kvadratmeter, och fastigheten i Göteborg, som ligger vid Karlavagnsplatsen, har 12 000 kvadratmeter byggrätter under framtagande för bland annat samhällsservice och bostad. Avsikten är att uppföra en utbildnings- och vårdfastighet som ska benämnas Utbildningens- och hälsans hus.