21 dec 2015 17:19

21 dec 2015 17:19

Tilltänkt bowlinghall fick bygglov

SKÖVDE

Byggnadsnämnden sa på sitt novembermöte ja till ändrad användning av en butiks- och lagerhall på Norrmalm.

Det är Team Sportias förra butik som nu är tilltänkt som bowlinghall.

Lokalen kommer även att ha en serveringsdel.

Grannar har inte haft något att invända mot planerna.

Det är Team Sportias förra butik som nu är tilltänkt som bowlinghall.

Lokalen kommer även att ha en serveringsdel.

Grannar har inte haft något att invända mot planerna.