22 dec 2015 15:57

22 dec 2015 15:57

Politisk strid om nya regler

VÄSTRA GÖTALAND: Splittrade block i arvodesberedningen

Från och med årsskiftet ska regionens politiker kunna styrka alla utlägg med kvitton, men arvodesberedningen var inte överens. Ordförandens röst blev utslagsgivande.

Sedan tidigare ska politiker och regionanställda kunna styrka utgifter med kvitto eller liknande för att få ersättning. Politikerna har haft undantag när det gällt resor med Västtrafikkort upp till ett värde av 300 kronor, som det kan vara svårt att få ett kvitto på. För övriga utlägg, bland annat parkeringsavgifter och trängselskatt, där det inte finns kvitto gäller undantaget upp till 100 kronor.

– Vi fick tidigt ett påpekande av revisorskollegiet att undantaget inte var bra. Regionen är stor och det blev stora kostnader som det inte fanns verifikationer för, säger Bertil Jonsson (M), ordförande i arvodesberedningen.

I oktober togs beslutet och nyordningen gäller från årsskiftet.

– Klarar de anställda av att styrka alla sina utgifter det ska väl politikerna också kunna det.

Över blockgränserna

Sammanträdet, då nyordningen beslutades, blev ingen lugn tillställning. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna röstade för att införa de nya reglerna från och med årsskiftet. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ville återremittera ärendet och be koncernkontoret titta på det en gång till. Ordförandes röst fällde utslaget.

– Det är svårt att få kvitton när man åker buss, systemet blir krångligt att administrera för tjänstemännen. Vi befarar att många kommer att ta bilen i stället, om det blir för krångligt med redovisningarna. Vi har inget emot att allt ska styrkas men det borde gå att hitta ett enkelt system, säger Karin Olofsson (MP).

Jonsson vill inte närmare kommentera att blockgränserna bröts vid mötet:

– Men för de flesta handlade det nog om vilka erfarenheter man har. Västtrafik har sagt att det går att få fram uppgifter om hur man åkt. Finns instrumentet så ska väl politikerna inte ha ett mer lässläppt system.

Sedan tidigare ska politiker och regionanställda kunna styrka utgifter med kvitto eller liknande för att få ersättning. Politikerna har haft undantag när det gällt resor med Västtrafikkort upp till ett värde av 300 kronor, som det kan vara svårt att få ett kvitto på. För övriga utlägg, bland annat parkeringsavgifter och trängselskatt, där det inte finns kvitto gäller undantaget upp till 100 kronor.

– Vi fick tidigt ett påpekande av revisorskollegiet att undantaget inte var bra. Regionen är stor och det blev stora kostnader som det inte fanns verifikationer för, säger Bertil Jonsson (M), ordförande i arvodesberedningen.

I oktober togs beslutet och nyordningen gäller från årsskiftet.

– Klarar de anställda av att styrka alla sina utgifter det ska väl politikerna också kunna det.

Över blockgränserna

Sammanträdet, då nyordningen beslutades, blev ingen lugn tillställning. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna röstade för att införa de nya reglerna från och med årsskiftet. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ville återremittera ärendet och be koncernkontoret titta på det en gång till. Ordförandes röst fällde utslaget.

– Det är svårt att få kvitton när man åker buss, systemet blir krångligt att administrera för tjänstemännen. Vi befarar att många kommer att ta bilen i stället, om det blir för krångligt med redovisningarna. Vi har inget emot att allt ska styrkas men det borde gå att hitta ett enkelt system, säger Karin Olofsson (MP).

Jonsson vill inte närmare kommentera att blockgränserna bröts vid mötet:

– Men för de flesta handlade det nog om vilka erfarenheter man har. Västtrafik har sagt att det går att få fram uppgifter om hur man åkt. Finns instrumentet så ska väl politikerna inte ha ett mer lässläppt system.