23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Fira god och stressfri jul

SKÖVDE: Några tips från vetenskapen

Vill du ha en stressfri jul? Här kommer några tips från coachen!

– Stress kan ur ett psykologiskt perspektiv antas vara en subjektiv upplevelse som bottnar i hur vi tolkar en situations krav samt vår egen förmåga att bemöta kraven. Den tolkning vi gör är individuell och påverkas bland annat av vilken miljö vi befinner oss i, våra tidigare erfarenheter, våra inlärda beteenden och vårt känslomässiga tillstånd, säger Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap på Högskolan i Skövde.

Lär dig mer

De system i kroppen som i huvudsak styr den fysiologiska reaktionen är det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet som båda är en del av vårt autonoma nervsystem.

Det autonoma nervsystemet aktiveras när vi tolkar en situations krav som i obalans med vår egen förmåga att hantera kraven, och då innebörden dessutom upplevs kunna få viktiga konsekvenser för oss.

En stressreaktion utlöses av ett stimuli. Vi tolkar, reagerar, hanterar, systemen återgår till sina normala tillstånd och kroppens resurser kan därefter fördelas normalt igen. Långvarig stress är inte naturligt och det är därför viktigt att man vet hur man kan hantera den upplevda obalansen mellan krav och egen förmåga.

Vad kan man då göra för att bli mindre stressad?

– Öka kunskapsnivån kring hur stress fungerar.

– Lär dig vilka faktorer som påverkar stressreaktionen. Genom forskning har man lyckats identifiera fyra viktiga faktorer som något förenklat kan benämnas: säkerhetsventiler, social support, oförutsägbarhet och kontroll.

Ta kontroll

– Förbered en lista över tänkbara säkerhetsventiler, alltså något som avleder dig, till exempel att bygga en snögubbe, spela kort eller julpyssla.

– Tänk igenom vilka du har runt omkring dig som bryr sig. Umgås med dem eller slå en signal. Gör orosmoment mer förutsägbara. Provlaga julmaten och köp klappar du vet personen vill ha. Ta kontroll eller upplev att du har kontroll genom att exempelvis skriva handlarlista i god tid.

– Stress kan ur ett psykologiskt perspektiv antas vara en subjektiv upplevelse som bottnar i hur vi tolkar en situations krav samt vår egen förmåga att bemöta kraven. Den tolkning vi gör är individuell och påverkas bland annat av vilken miljö vi befinner oss i, våra tidigare erfarenheter, våra inlärda beteenden och vårt känslomässiga tillstånd, säger Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap på Högskolan i Skövde.

Lär dig mer

De system i kroppen som i huvudsak styr den fysiologiska reaktionen är det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet som båda är en del av vårt autonoma nervsystem.

Det autonoma nervsystemet aktiveras när vi tolkar en situations krav som i obalans med vår egen förmåga att hantera kraven, och då innebörden dessutom upplevs kunna få viktiga konsekvenser för oss.

En stressreaktion utlöses av ett stimuli. Vi tolkar, reagerar, hanterar, systemen återgår till sina normala tillstånd och kroppens resurser kan därefter fördelas normalt igen. Långvarig stress är inte naturligt och det är därför viktigt att man vet hur man kan hantera den upplevda obalansen mellan krav och egen förmåga.

Vad kan man då göra för att bli mindre stressad?

– Öka kunskapsnivån kring hur stress fungerar.

– Lär dig vilka faktorer som påverkar stressreaktionen. Genom forskning har man lyckats identifiera fyra viktiga faktorer som något förenklat kan benämnas: säkerhetsventiler, social support, oförutsägbarhet och kontroll.

Ta kontroll

– Förbered en lista över tänkbara säkerhetsventiler, alltså något som avleder dig, till exempel att bygga en snögubbe, spela kort eller julpyssla.

– Tänk igenom vilka du har runt omkring dig som bryr sig. Umgås med dem eller slå en signal. Gör orosmoment mer förutsägbara. Provlaga julmaten och köp klappar du vet personen vill ha. Ta kontroll eller upplev att du har kontroll genom att exempelvis skriva handlarlista i god tid.