23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Kommunen ska stå för utebliven vinst

Skövde kommun gör långtgående utfästelser i avtalet med Jackon AB. Bland annat lovar kommunen att ersätta bolaget för både skador och utebliven vinst om kommunen inte uppfyller sina löften.

Det framgår av det avtal som godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott och nu läggs för kommunstyrelsen för formellt beslut i januari.

Två alternativ

Där lovar kommunen att installera och bekosta en lösning som säkerställer att grundvattennivån permanent hålls under en viss nivå.

Enligt avtalet utreds två alternativ, kompletterande dränering eller pumpbrunnar. Arbetet med detta pågår och installation ska inledas så snart som möjligt.

Dessutom tar kommunen på sig ett ekonomiskt ansvar mot Jackon AB enligt följande ”Om grundvattennivån vid något tillfälle bli för hög, före eller efter installationen och det resulterar i skada för Jackon ansvarar Skövde kommun för skadorna och för de kostnader som kan uppstå liksom för utebliven vinst.”

Skulle skräckscenariot inträffa – att bassängen akut töms vid en brand och knäcks på grund av högt grundvattenläge – kan det bli en mycket kostsam smäll för Skövde kommun.

– Det här har varit ett krav från Jackon i förhandlingarna om avtalet, säger Anna Möller vid kommunens samhällsbyggnadssektor.

Hon säger att man accepterat kravet utifrån det ansvar kommunen har för omledningen av bäcken.

– Skulle den värsta situationen uppstå skulle vi ändå hamna i en skadeståndstvist om ansvaret.

Hon säger att det är flera olika parametrar som ska sammanfalla för att mardrömsscenariot ska uppstå och att det nu handlar om att hitta tekniska lösningar som säkerställer att det inte sker.

Det framgår av det avtal som godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott och nu läggs för kommunstyrelsen för formellt beslut i januari.

Två alternativ

Där lovar kommunen att installera och bekosta en lösning som säkerställer att grundvattennivån permanent hålls under en viss nivå.

Enligt avtalet utreds två alternativ, kompletterande dränering eller pumpbrunnar. Arbetet med detta pågår och installation ska inledas så snart som möjligt.

Dessutom tar kommunen på sig ett ekonomiskt ansvar mot Jackon AB enligt följande ”Om grundvattennivån vid något tillfälle bli för hög, före eller efter installationen och det resulterar i skada för Jackon ansvarar Skövde kommun för skadorna och för de kostnader som kan uppstå liksom för utebliven vinst.”

Skulle skräckscenariot inträffa – att bassängen akut töms vid en brand och knäcks på grund av högt grundvattenläge – kan det bli en mycket kostsam smäll för Skövde kommun.

– Det här har varit ett krav från Jackon i förhandlingarna om avtalet, säger Anna Möller vid kommunens samhällsbyggnadssektor.

Hon säger att man accepterat kravet utifrån det ansvar kommunen har för omledningen av bäcken.

– Skulle den värsta situationen uppstå skulle vi ändå hamna i en skadeståndstvist om ansvaret.

Hon säger att det är flera olika parametrar som ska sammanfalla för att mardrömsscenariot ska uppstå och att det nu handlar om att hitta tekniska lösningar som säkerställer att det inte sker.