23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 07:56

Lösning för hotad fabrik

SKÖVDE: Hela fabriksbyggnaden kan rasa samman

I 15 år har Jackon AB i Skövde levt med risken att fabriksbyggnaden kan kollapsa vid höga grundvattennivåer.

Nu är företaget och Skövde kommun överens om en lösning där fabriken ska skyddas.

– Vi är glada för det blir ett avtal som minimerar riskerna för fabriken. Nu är vår avsikt att fortsätta investera och expandera i Skövde, säger fabrikschefen Andreas Tinnerfelt.

Bakgrunden är den omledning av Våmbsbäcken som kommunen gjorde vid sekelskiftet. Bäcken gick tidigare i en kulvert under det forna Rockwoolområdet, men leds nu istället i en ny fåra söder om fabriken.

Kan kollapsa

Förändringen ändrade grundvattenförhållandena på fabriksområdet vilket fick konsekvenser för Jackons fabrik.

I fabriksbyggnaden finns en 1 000 kubikmeter stor bassäng med processvatten. Vattnet håller nere bassängen, men skulle den tömmas samtidigt som grundvattennivån är hög bedöms det få katastrofala konsekvenser.

Bassängen skulle tryckas upp och riskera hela byggnadens konstruktion – i princip riskerar den att helt kollapsa.

– Den situationen skulle kunna uppstå vid brand då vårt sprinklersystem tar vatten från bassängen och snabbt tömmer den.

Han berättar att när bassängen töms för rengöring var 18:e månad måste det ske vid låga grundvattennivåer och med ena ögat på väderrapporterna.

– Börjar det regna stiger nivåerna fort. Samtidigt tar det oss 5–6 dagar att själva fylla bassängen. Vid något tillfälle fick vi ta hjälp av brandkåren för att snabbare fylla bassängen, berättar Tinnerfelt.

En lösning har diskuterats med kommunen i många år, men frågan har ställts på sin spets under 2015 sedan Jackon AB sökt ett utökat produktionstillstånd. Länsstyrelsen har där krävt att riskernas utreds.

Nu tar på kommunen på sig ansvar för att hålla grundvattnet under en viss nivå.

– Även för Jackons ägare har det varit viktigt att få ett avtal med kommunen för att gå vidare med de investeringar som man vill göra. Men vi har känt att det funnits en vilja att lösa detta.

I dag arbetar 40-talet personer på Jackon, men Andreas Tinnerfeldt bedömer att tiotalet nyanställningar kan bli aktuella. Bolagets nya produktionstillstånd innebär att fabriken kommer att tillverka ytterligare ett isolationsmaterial, EPS.

Strategiskt rätt

– Vi har i dag en effektiv fabrik med kunnig personal som dessutom ligger på en strategiskt viktig plats. Med EPS-produktion i Skövde kommer vi kunna minska transporterna i Mellansverige, säger Tinnerfelt.

– Vi är glada för det blir ett avtal som minimerar riskerna för fabriken. Nu är vår avsikt att fortsätta investera och expandera i Skövde, säger fabrikschefen Andreas Tinnerfelt.

Bakgrunden är den omledning av Våmbsbäcken som kommunen gjorde vid sekelskiftet. Bäcken gick tidigare i en kulvert under det forna Rockwoolområdet, men leds nu istället i en ny fåra söder om fabriken.

Kan kollapsa

Förändringen ändrade grundvattenförhållandena på fabriksområdet vilket fick konsekvenser för Jackons fabrik.

I fabriksbyggnaden finns en 1 000 kubikmeter stor bassäng med processvatten. Vattnet håller nere bassängen, men skulle den tömmas samtidigt som grundvattennivån är hög bedöms det få katastrofala konsekvenser.

Bassängen skulle tryckas upp och riskera hela byggnadens konstruktion – i princip riskerar den att helt kollapsa.

– Den situationen skulle kunna uppstå vid brand då vårt sprinklersystem tar vatten från bassängen och snabbt tömmer den.

Han berättar att när bassängen töms för rengöring var 18:e månad måste det ske vid låga grundvattennivåer och med ena ögat på väderrapporterna.

– Börjar det regna stiger nivåerna fort. Samtidigt tar det oss 5–6 dagar att själva fylla bassängen. Vid något tillfälle fick vi ta hjälp av brandkåren för att snabbare fylla bassängen, berättar Tinnerfelt.

En lösning har diskuterats med kommunen i många år, men frågan har ställts på sin spets under 2015 sedan Jackon AB sökt ett utökat produktionstillstånd. Länsstyrelsen har där krävt att riskernas utreds.

Nu tar på kommunen på sig ansvar för att hålla grundvattnet under en viss nivå.

– Även för Jackons ägare har det varit viktigt att få ett avtal med kommunen för att gå vidare med de investeringar som man vill göra. Men vi har känt att det funnits en vilja att lösa detta.

I dag arbetar 40-talet personer på Jackon, men Andreas Tinnerfeldt bedömer att tiotalet nyanställningar kan bli aktuella. Bolagets nya produktionstillstånd innebär att fabriken kommer att tillverka ytterligare ett isolationsmaterial, EPS.

Strategiskt rätt

– Vi har i dag en effektiv fabrik med kunnig personal som dessutom ligger på en strategiskt viktig plats. Med EPS-produktion i Skövde kommer vi kunna minska transporterna i Mellansverige, säger Tinnerfelt.

Jackon AB

Jackon AB i Skövde tillverkar isolationsmaterial för byggindustrin. Fabriken ligger på forna Parocområdet.

Verksamheten i Skövde har tidigare hetat Ecoprim och Nordic Foam, men ägs sedan 2005 till 100 procent av ett norskt familjeföretag.

Jackon finns i dag i Norge, Tyskland, Danmark, Finland och med fem anläggningar i Sverige.

Vid Skövdefabriken tillverkas i dag isolationsmaterialet XPS, men nu planerar fabriken även för produktion av materialet EPS.

Källa: