29 dec 2015 06:00

29 dec 2015 06:00

Kylda maten fortsätter

HEMVÅRDEN: Kommunen inleder ny upphandling

Skövde kommun kommer att fortsätta med kyld mat till de äldre i hemvården. En upphandling som ska utse ny leverantör förbereds nu.

Därmed står det klart att det inte blir någon återgång till den gamla modellen där kommunen lagade maten i sina egna kök och sedan transporterade den varm ut till de gamla.

– Det är inte aktuellt eller genomförbart att gå tillbaka. Våra kök klarar inte förpacka de volymer som krävs, säger ordföranden i nämnden Therese Sahlström (M).

Hotade av viten

Just problemtiken kring varmhållningen var en orsak till förändringen 2012. Skövde kommun hotades av dryga viten (böter) från Miljönämnden östra Skaraborg för att maten inte hölls tillräckligt varm.

Efter flera utredningar beslutade den dåvarande politiska nämnden att testa med kyld mat i sex månader. Företaget Matfabriken i Sala AB utsågs till leverantör och efter en provperiod permanentades försöket.

Kritiken mot förändringen blev stundtals hård från flera debattörer. Kommunen gjorde samtidigt en undersökning bland sina äldre som visade att många ändå var nöjda.

Hemvådens personal levererar maten i plastförpackningar till de äldre som själva bestämt vilka rätter de vill ha från en förutbestämd meny.

Personalen hjälper till att värma maten i mikrovågsugnen om de äldre inte kan göra det själva.

– Många är nöjda med att själva få äta vad de vill och när de vill, säger Sahlström.

– Det är alltid livat vid förändringar och många har tyckt om maten, men kanske inte så många av dem som faktiskt äter den, säger Sahlström.

Under 2016 löper avtalet med Matfabriken i Sala AB ut. En del av kritiken handlade om att transporterna av mat från Västerås till Skövde. Några begränsningar till att bara låta lokala aktörer delta i upphandlingen är inte möjligt.

Däremot övervägs andra krav.

– Vi vill att vår måltidspolicy ska omfatta även den här maten precis som våra skolor och våra egna restauranger. Det är viktigt att vi håller samma nivå på maten i alla våra verksamheter, säger Sahlström.

Det innebär bland annat att 20 procent av maten ska vara ekologisk.

Kommunens upphandlingsenhet undersöker nu om leverantörer ser det som genomförbart att portionerna består av 20 procent ekologisk mat och hur stora fördyringar det skulle innebära.

Därmed står det klart att det inte blir någon återgång till den gamla modellen där kommunen lagade maten i sina egna kök och sedan transporterade den varm ut till de gamla.

– Det är inte aktuellt eller genomförbart att gå tillbaka. Våra kök klarar inte förpacka de volymer som krävs, säger ordföranden i nämnden Therese Sahlström (M).

Hotade av viten

Just problemtiken kring varmhållningen var en orsak till förändringen 2012. Skövde kommun hotades av dryga viten (böter) från Miljönämnden östra Skaraborg för att maten inte hölls tillräckligt varm.

Efter flera utredningar beslutade den dåvarande politiska nämnden att testa med kyld mat i sex månader. Företaget Matfabriken i Sala AB utsågs till leverantör och efter en provperiod permanentades försöket.

Kritiken mot förändringen blev stundtals hård från flera debattörer. Kommunen gjorde samtidigt en undersökning bland sina äldre som visade att många ändå var nöjda.

Hemvådens personal levererar maten i plastförpackningar till de äldre som själva bestämt vilka rätter de vill ha från en förutbestämd meny.

Personalen hjälper till att värma maten i mikrovågsugnen om de äldre inte kan göra det själva.

– Många är nöjda med att själva få äta vad de vill och när de vill, säger Sahlström.

– Det är alltid livat vid förändringar och många har tyckt om maten, men kanske inte så många av dem som faktiskt äter den, säger Sahlström.

Under 2016 löper avtalet med Matfabriken i Sala AB ut. En del av kritiken handlade om att transporterna av mat från Västerås till Skövde. Några begränsningar till att bara låta lokala aktörer delta i upphandlingen är inte möjligt.

Däremot övervägs andra krav.

– Vi vill att vår måltidspolicy ska omfatta även den här maten precis som våra skolor och våra egna restauranger. Det är viktigt att vi håller samma nivå på maten i alla våra verksamheter, säger Sahlström.

Det innebär bland annat att 20 procent av maten ska vara ekologisk.

Kommunens upphandlingsenhet undersöker nu om leverantörer ser det som genomförbart att portionerna består av 20 procent ekologisk mat och hur stora fördyringar det skulle innebära.