29 dec 2015 19:29

29 dec 2015 19:29

Musiken kommer tystna

SKÖVDE: Musik på Billingen riskerar nedläggning

Musik på Billingen löper risk att inte kunna fortsätta sin verksamhet med sommarkonserter när Kultur i Väst drar in sitt bidrag på 100 000 kronor samt övriga resurser. Sedan 15 år har musikarrangemanget funnits till, och nu ser det ut som nästa år blir det sista.

Musik på Billingen har arrangerat konserter sedan år 2000 då musikprojektet startade runt Skövdes 600 - års jubileum. Då började man ge konserter på och omkring berget Billingen. Konsertserien blev lyckad och man beslöt då att låta projektet leva vidare.

Målet har hela tiden varit att ge konserter med professionella musiker och varje sommar har man bjudit på ett tiotal konserter, då ofta i kyrkor och med fri entré.

Nu ser det dock mörkt ut för konsertarrangörerna när Kultur i Väst drar in sitt pengastöd, från och med år 2017 försvinner det ekonomiska bidraget till Musik på Billingen.

Med anledning av detta skriver nu projektgruppen för Musik på Billingen, med kyrkoherde Kjell Knutas i spetsen, till Magnus Bäckström och Roland Karlsson, chef respektive ordförande i Kultur i Väst.

För kännedom har också Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden för Västra Götaland, mottagit skrivelsen.

I brevet pekar man på den nytta Kultur i Väst gjort, med arbete inom samordning, artistbokningar och sin kunniga personal har de gjort konsertserien möjlig. Något som inte skulle gå att genomföra annars.

Pengarna som försvinner betyder också en hel del. Den totala intäktsbudgeten för år 2015 uppgick till 272 000 kronor. Av de pengarna stod Skövde kommun, studieförbundet Sensus och kyrkorna för 130 000 kronor sammanlagt. En under sommaren inhåvad kollekt för 42 000 kronor.

Nu menar de att en fortsättning för Musik på Billingen är omöjlig utan medverkan och pengar från Kultur i väst.

Musik på Billingen har arrangerat konserter sedan år 2000 då musikprojektet startade runt Skövdes 600 - års jubileum. Då började man ge konserter på och omkring berget Billingen. Konsertserien blev lyckad och man beslöt då att låta projektet leva vidare.

Målet har hela tiden varit att ge konserter med professionella musiker och varje sommar har man bjudit på ett tiotal konserter, då ofta i kyrkor och med fri entré.

Nu ser det dock mörkt ut för konsertarrangörerna när Kultur i Väst drar in sitt pengastöd, från och med år 2017 försvinner det ekonomiska bidraget till Musik på Billingen.

Med anledning av detta skriver nu projektgruppen för Musik på Billingen, med kyrkoherde Kjell Knutas i spetsen, till Magnus Bäckström och Roland Karlsson, chef respektive ordförande i Kultur i Väst.

För kännedom har också Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden för Västra Götaland, mottagit skrivelsen.

I brevet pekar man på den nytta Kultur i Väst gjort, med arbete inom samordning, artistbokningar och sin kunniga personal har de gjort konsertserien möjlig. Något som inte skulle gå att genomföra annars.

Pengarna som försvinner betyder också en hel del. Den totala intäktsbudgeten för år 2015 uppgick till 272 000 kronor. Av de pengarna stod Skövde kommun, studieförbundet Sensus och kyrkorna för 130 000 kronor sammanlagt. En under sommaren inhåvad kollekt för 42 000 kronor.

Nu menar de att en fortsättning för Musik på Billingen är omöjlig utan medverkan och pengar från Kultur i väst.