29 dec 2015 12:20

29 dec 2015 17:28

Skövde Biogas måste lösa luktproblem

SKÖVDE

(UPPDATERAD) Skövde Biogas AB hotas av nya förelägganden på grund av störande lukt.
Efter flera klagomål under december är Miljönämnden östra Skaraborg på väg att kräva åtgärder.

Luktproblematiken kring biogasanläggningen har varit stora under flera år, men under 2014 minskade klagomålen.

I höst har delar av problematiken kommit tillbaka och nu kopplar miljöinspektörer vid Miljönämnden östra Skaraborg detta till omlastningen till lastbil.

Nedgång

Slakteriavfallet pumpas normalt till biogasanläggningen vid Aspelund, men senaste månaderna har också transporter gjorts i slambil. Orsakerna har varit ett tillfälligt stopp i ledningen och en nedgång i produktionen vid biogasanläggningen.

– Vi har haft en nedgång i produktionen samtidigt som vi förändrat i vårt substrat (materialet som rötas i biogasanläggningen), säger Ulf Martinsson, vid Göteborgs Energi som driver anläggningen.

Mer slakteriavfall – i perioder flera transporter i veckan – har därför transporterats på lastbil till andra anläggningar. Mös kopplar de transporterna till luktklagomålen.

– Klagomålen senaste tiden har ofta kommit i samband med transporterna, säger Manne Johansson, miljöinspektör vid Mös.

Föreläggande

Mös överväger nu ett föreläggande där bolaget tvingas vidta åtgärder så att ”frekvensen och omfattningen av den störande lukt som hanteringen av illaluktande substrat vid pumpstationen” ... minskas till en sådan nivå att den inte medför luktstörningar av betydelse.

– Det handlar om att tekniken ska fungera och att personalen hanterar på den rätt sätt, säger Manne Johansson.

Åtgärder

Ulf Martinsson vid Göteborg Energi säger att man redan vidtagit åtgärder för att säkra minimera problemen.

– Vi gjorde åtgärder redan innan jul nu gör vi dagliga ronder även vid pumpstationen. Samtidigt är vi ensamma här, det finns andra anläggningar som också gör stora förändringar nu, säger han.

Många klagar

Mös uppger att det finns 20-talet anmälningar om luktproblem under 2015. De flest härleds till hanteringen av det illaluktande substratet som är grunden i biogasproduktionen.

En av de som återkommande kritiserat lukten från anläggningen är Hasse Johansson på företaget JB mek.

– I september klagade vi igen på stanken till Mös. Jag tycker att svaren oftast är dåliga ursäkter och det är för j-vligt att det här får fortsätta år efter år utan att det rättas till, säger han.

Luktproblematiken kring biogasanläggningen har varit stora under flera år, men under 2014 minskade klagomålen.

I höst har delar av problematiken kommit tillbaka och nu kopplar miljöinspektörer vid Miljönämnden östra Skaraborg detta till omlastningen till lastbil.

Nedgång

Slakteriavfallet pumpas normalt till biogasanläggningen vid Aspelund, men senaste månaderna har också transporter gjorts i slambil. Orsakerna har varit ett tillfälligt stopp i ledningen och en nedgång i produktionen vid biogasanläggningen.

– Vi har haft en nedgång i produktionen samtidigt som vi förändrat i vårt substrat (materialet som rötas i biogasanläggningen), säger Ulf Martinsson, vid Göteborgs Energi som driver anläggningen.

Mer slakteriavfall – i perioder flera transporter i veckan – har därför transporterats på lastbil till andra anläggningar. Mös kopplar de transporterna till luktklagomålen.

– Klagomålen senaste tiden har ofta kommit i samband med transporterna, säger Manne Johansson, miljöinspektör vid Mös.

Föreläggande

Mös överväger nu ett föreläggande där bolaget tvingas vidta åtgärder så att ”frekvensen och omfattningen av den störande lukt som hanteringen av illaluktande substrat vid pumpstationen” ... minskas till en sådan nivå att den inte medför luktstörningar av betydelse.

– Det handlar om att tekniken ska fungera och att personalen hanterar på den rätt sätt, säger Manne Johansson.

Åtgärder

Ulf Martinsson vid Göteborg Energi säger att man redan vidtagit åtgärder för att säkra minimera problemen.

– Vi gjorde åtgärder redan innan jul nu gör vi dagliga ronder även vid pumpstationen. Samtidigt är vi ensamma här, det finns andra anläggningar som också gör stora förändringar nu, säger han.

Många klagar

Mös uppger att det finns 20-talet anmälningar om luktproblem under 2015. De flest härleds till hanteringen av det illaluktande substratet som är grunden i biogasproduktionen.

En av de som återkommande kritiserat lukten från anläggningen är Hasse Johansson på företaget JB mek.

– I september klagade vi igen på stanken till Mös. Jag tycker att svaren oftast är dåliga ursäkter och det är för j-vligt att det här får fortsätta år efter år utan att det rättas till, säger han.