31 dec 2015 10:00

31 dec 2015 10:00

Summerar ett dystert år

TIMMERSDALA: "Vi står vid ett vägskäl"

Mattias Engström är nybliven pastor i Timmersdala frikyrkoförsamling. När ett år avslutas och ett nytt påbörjas ser han tillbaka på en dyster period och med tillförsikt på framtiden.
– Vi kan välja vad vi vill ha för samhälle, menar han.

Efter att ha jobbat som försäljare inom IT och telekom i cirka 20 år, så kände Mattias Engström från Stöpen att han ville ha ut något mer av livet.

– Jag kände så här att jag kan inte hålla på att sälja prylar när världen ser ut som den gör, säger han.

Sedan liten hade han haft en stark tro på gud och med tiden växte sig önskan om att bejaka detta starkare och starkare.

– Till slut blev det ett kall som kom att handla om liv och död och en känsla att jag måste förändra mitt liv.

Anta utmaningar

Eftersom han ville utveckla sin kristna tro, så började han på distans studera vid Teologiska högskolan i Örebro för fyra år sedan. I slutet av november tillträdde han som pastor i Timmersdala frikyrkoförsamling.

– En del i att förändra mitt liv var att säga ja till olika utmaningar för att få vara med om spännande saker och när jag höra om det här jobbet så lät det som en utmaning som jag var tvungen att anta.

Just att anta utmaningar i livet är något han rekommenderar andra att göra.

– Jag kände att jag satt i baksätet i mitt eget liv, men sen insåg jag att jag faktiskt kan kliva fram till ratten och köra mitt liv i den riktning jag vill, förklarar han och fortsätter:

– Det är när vi gör saker utanför vår trygghetszon som vi växer.

Många unga

Församlingen har i dag 127 medlemmar och håller en jämn nivå.

– Framför allt har vi många barn, ungdomar och unga vuxna och det känns väldigt kul.

Han tycker det är tråkigt att frikyrkorna, i jämförelse med Svenska kyrkan, ibland betraktas som klubbar för speciellt inbjudna.

– Min förhoppning är att alla i bygden ska känna att de alltid är välkomna hit till Filadelfiakyrkan, oavsett vem de är, menar han.

Allas lika värde

När 2015 är till ända ser han som pastor tillbaka på ett dystert år med många kritiska röster mot utsatta grupper som exempelvis romer och flyktingar.

– Som samhälle står vi inför ett vägskäl, säger Mattias och utvecklar:

– Vi kan välja om vi vill ha ett samhälle där vi sätter vår egen välfärd i centrum eller ett samhälle där vi får göra avkall på lite av vårt eget för att ta hand om människor som behöver vår hjälp.

Han önskar att kyrkan får vara en positiv kraft i samhället som påminner om allas lika värde och att gud älskar alla människor lika mycket, oavsett bakgrund eller yrke.

– Samhället kan ibland bli lite tråkigt realistiskt så vi avstår att hjälpa, men jag tror att om vi bidrar med det vi kan så kommer gud tillföra det han kan för att vi ska lyckas hjälpa varandra.

Efter att ha jobbat som försäljare inom IT och telekom i cirka 20 år, så kände Mattias Engström från Stöpen att han ville ha ut något mer av livet.

– Jag kände så här att jag kan inte hålla på att sälja prylar när världen ser ut som den gör, säger han.

Sedan liten hade han haft en stark tro på gud och med tiden växte sig önskan om att bejaka detta starkare och starkare.

– Till slut blev det ett kall som kom att handla om liv och död och en känsla att jag måste förändra mitt liv.

Anta utmaningar

Eftersom han ville utveckla sin kristna tro, så började han på distans studera vid Teologiska högskolan i Örebro för fyra år sedan. I slutet av november tillträdde han som pastor i Timmersdala frikyrkoförsamling.

– En del i att förändra mitt liv var att säga ja till olika utmaningar för att få vara med om spännande saker och när jag höra om det här jobbet så lät det som en utmaning som jag var tvungen att anta.

Just att anta utmaningar i livet är något han rekommenderar andra att göra.

– Jag kände att jag satt i baksätet i mitt eget liv, men sen insåg jag att jag faktiskt kan kliva fram till ratten och köra mitt liv i den riktning jag vill, förklarar han och fortsätter:

– Det är när vi gör saker utanför vår trygghetszon som vi växer.

Många unga

Församlingen har i dag 127 medlemmar och håller en jämn nivå.

– Framför allt har vi många barn, ungdomar och unga vuxna och det känns väldigt kul.

Han tycker det är tråkigt att frikyrkorna, i jämförelse med Svenska kyrkan, ibland betraktas som klubbar för speciellt inbjudna.

– Min förhoppning är att alla i bygden ska känna att de alltid är välkomna hit till Filadelfiakyrkan, oavsett vem de är, menar han.

Allas lika värde

När 2015 är till ända ser han som pastor tillbaka på ett dystert år med många kritiska röster mot utsatta grupper som exempelvis romer och flyktingar.

– Som samhälle står vi inför ett vägskäl, säger Mattias och utvecklar:

– Vi kan välja om vi vill ha ett samhälle där vi sätter vår egen välfärd i centrum eller ett samhälle där vi får göra avkall på lite av vårt eget för att ta hand om människor som behöver vår hjälp.

Han önskar att kyrkan får vara en positiv kraft i samhället som påminner om allas lika värde och att gud älskar alla människor lika mycket, oavsett bakgrund eller yrke.

– Samhället kan ibland bli lite tråkigt realistiskt så vi avstår att hjälpa, men jag tror att om vi bidrar med det vi kan så kommer gud tillföra det han kan för att vi ska lyckas hjälpa varandra.

  • Anna Leijon