02 jan 2016 06:00

02 jan 2016 06:00

Bolaget: "Vi förstår frustrationen"

SKÖVDE

Skövde Biogas AB jobbar aktivt med luktproblemen från anläggningen vid Aspelund.
– Vi förstår frustrationen hos våra grannar och vi tar jätteallvarligt på frågan, säger Ulf Martinsson, ingenjör vid Göteborgs Energi.

Sedan Skövde kommun och Göteborgs Energi gick in i samarbetet om biogasanläggningen har han varit med på resan.

Han var projektledare under byggtiden och har därefter arbetat med driften.

Långvarigt

Problemen har varit många – men luktfrågan har funnit med sedan starten 2012.

– Helst hade man lagt energin på annat, men den frågan är något som vi har att lösa och då jobbar vi med det, säger Martinsson.

Under 2014 fick bolaget tryck på sig från Miljönämnden östra Skaraborg att minimera störningarna.

– Vi har metodiskt gått igenom alla utsläppspunkter vid anläggningen och genomfört åtgärder som godkänts av Mös. Vi har gjort stora investeringar i detta, säger Martinsson och räknar upp några förändringar.

Fem nya kolfilter har installerats för att förbättra reningen av den luft som släpps ut. Utsläppspunkten har flyttats till taket på anläggningen för att öka spridningen. Dagligen görs ronder vid anläggningen.

Om de här kolfiltren hade funnits med från början?

– Då hade vi klarat redan basbehovet från början på ett bättre sätt och bara haft tillfälliga störningar. Nu luktade det hela tiden i början vilket blev mycket negativt för grannarna.

Plåtar i buffertankarna som läckt ut illaluktande vätska på i höstas har tätats och bytts ut. Ytterligare någon åtgärd återstår, men i dag är Ulf Martinsson övertygad om att de senaste luktstörningarna kommer från pumpstationen vid slakteriet – inte från själva anläggningen.

– Så rimligt säker som man kan vara.

Ska tas i bruk igen

Pumpledningen har inte varit i bruk under december och slaktavfallet har körts i lastbil från slakteriet till flera biogasanläggningar. I genomsnitt innebär det drygt en transport om dagen uppger Martinsson.

– Målet är att få i gång pumpledningen igen i januari och minska transporterna.

Sedan Skövde kommun och Göteborgs Energi gick in i samarbetet om biogasanläggningen har han varit med på resan.

Han var projektledare under byggtiden och har därefter arbetat med driften.

Långvarigt

Problemen har varit många – men luktfrågan har funnit med sedan starten 2012.

– Helst hade man lagt energin på annat, men den frågan är något som vi har att lösa och då jobbar vi med det, säger Martinsson.

Under 2014 fick bolaget tryck på sig från Miljönämnden östra Skaraborg att minimera störningarna.

– Vi har metodiskt gått igenom alla utsläppspunkter vid anläggningen och genomfört åtgärder som godkänts av Mös. Vi har gjort stora investeringar i detta, säger Martinsson och räknar upp några förändringar.

Fem nya kolfilter har installerats för att förbättra reningen av den luft som släpps ut. Utsläppspunkten har flyttats till taket på anläggningen för att öka spridningen. Dagligen görs ronder vid anläggningen.

Om de här kolfiltren hade funnits med från början?

– Då hade vi klarat redan basbehovet från början på ett bättre sätt och bara haft tillfälliga störningar. Nu luktade det hela tiden i början vilket blev mycket negativt för grannarna.

Plåtar i buffertankarna som läckt ut illaluktande vätska på i höstas har tätats och bytts ut. Ytterligare någon åtgärd återstår, men i dag är Ulf Martinsson övertygad om att de senaste luktstörningarna kommer från pumpstationen vid slakteriet – inte från själva anläggningen.

– Så rimligt säker som man kan vara.

Ska tas i bruk igen

Pumpledningen har inte varit i bruk under december och slaktavfallet har körts i lastbil från slakteriet till flera biogasanläggningar. I genomsnitt innebär det drygt en transport om dagen uppger Martinsson.

– Målet är att få i gång pumpledningen igen i januari och minska transporterna.