02 jan 2016 06:00

02 jan 2016 06:00

En plan för samhällsorientering

FALKÖPING: För vissa nyanlända invandrare

Kommunen är skyldig att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kompetens- och arbetslivsnämnden har nu beslutat om en plan för detta i Falköpings kommun. Arbetet kommer kontinuerligt att ses över.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har beslutat om en plan för samhällsorientering i Falköpings kommun. Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kommunen är också skyldig att ha en plan för samhällsorienteringen.

Syftet med denna är att underlätta etableringen för de nyanlända i såväl arbets- som samhällslivet. Men samhällsorienteringen ska också ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att kunna fortsätta inhämta kunskap.

Samhällsorienteringen ska vara på minst 60 timmar. Ett samverksavtal har tecknats mellan Skaraborgs kommuner när det gäller samhällsorientering. Det omfattar såväl struktur som praktiskt genomförande. Samordningen sker genom vuxenutbildningen i Skövde kommun.

Deltagarintyg

Samhällsorienteringen genomförs på invandrarens modersmål eller ett språk som deltagaren väl behärskar. Innehållet i orienteringen utgår från de områden som förordningen kräver: Att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.

När de nyanlända gått kursen får de ett deltagarintyg. Flyttar man eller avbryter kursen så skrivs ett delintyg.

Arbetet med samhällsorienteringen följs kontinuerligt upp och man tittar då på omfattning, innehåll, upplägg, genomförande, kvalitet och deltagarnas medinflytande står det att läsa i sammanträdesprotokollet från kompetens- och arbetslivsnämnden.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har beslutat om en plan för samhällsorientering i Falköpings kommun. Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kommunen är också skyldig att ha en plan för samhällsorienteringen.

Syftet med denna är att underlätta etableringen för de nyanlända i såväl arbets- som samhällslivet. Men samhällsorienteringen ska också ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att kunna fortsätta inhämta kunskap.

Samhällsorienteringen ska vara på minst 60 timmar. Ett samverksavtal har tecknats mellan Skaraborgs kommuner när det gäller samhällsorientering. Det omfattar såväl struktur som praktiskt genomförande. Samordningen sker genom vuxenutbildningen i Skövde kommun.

Deltagarintyg

Samhällsorienteringen genomförs på invandrarens modersmål eller ett språk som deltagaren väl behärskar. Innehållet i orienteringen utgår från de områden som förordningen kräver: Att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.

När de nyanlända gått kursen får de ett deltagarintyg. Flyttar man eller avbryter kursen så skrivs ett delintyg.

Arbetet med samhällsorienteringen följs kontinuerligt upp och man tittar då på omfattning, innehåll, upplägg, genomförande, kvalitet och deltagarnas medinflytande står det att läsa i sammanträdesprotokollet från kompetens- och arbetslivsnämnden.