04 jan 2016 15:50

04 jan 2016 16:50

Åklagare yrkar straffskärpning

SKÖVDE

Nu överklagas domen i den rekordstora narkotikahärvan. Åklagarna anser bland annat att tingsrätten gjort en felaktig bedömning gällande det stora innehavet av amfetamin.
– Vi anser att de åtalade innehaft det gemensamt och att de ska dömas för det, säger åklagare Sofia Karlsson till SLA.

Åklagarna i ärendet, Sofia Karlsson och Jenny Karlsson, har tidigare beskrivit att ligan i Skövde har ägnat sig åt grov och organiserad narkotikabrottslighet med maffialiknande metoder i mycket stor skala. Metoder som utpressning, våld och hot har tillämpats för att ligan ska öka sitt inflytande i Skövde. Centralt i ärendet har fyndet av runt 40 kilo amfetamin varit.

Åklagarna hade yrkat på långa fängelsestraff för de fem Skövdebor som pekades ut som huvudmän – tolv år för ligaledaren, nio år för två av de åtalade och fem respektive fyra år för ytterligare två män. När domen kom den 10 december stod det klart att tingrätten i många delar hade gått på åklagarnas linje – men inte i allt. Exempelvis dömdes ligaledaren till fängelse i åtta år och sex månader för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grov utpressning.

Men vem eller vilka som hade anskaffat och transporterat den stora mängden amfetamin till den gård utanför Skövde och det källarförråd i Skövde där polisen hittade det, ansåg tingsrätten inte klarlagt. Domstolen frågade sig istället om Skövdeborna har förvarat det tillsammans och i samförstånd. I det resonemanget kom man fram till att det är bara är en 29-åring och en 24-åring som kan kopplas till det. Övriga, bland andra ligaledaren, frikändes på den punkten.

– Vi anser att tingsrättens dom är bra i många delar, men inte i alla. Bland annat anser vi att männen gemensamt har innehaft narkotikan även om den har delats upp på olika platser, säger kammaråklagare Sofia Karlsson till SLA.

– Även om det också finns andra skäl till att vi överklagar domen, är detta huvudskälet. Vi yrkar att de döms för att de gemensamt har innehaft amfetaminet.

Åklagarna anser också hovrätten ska skärpa straffen för männen.

– Det blir ju följden eftersom vi anser att de ska dömas för innehavet.

Åklagarna i ärendet, Sofia Karlsson och Jenny Karlsson, har tidigare beskrivit att ligan i Skövde har ägnat sig åt grov och organiserad narkotikabrottslighet med maffialiknande metoder i mycket stor skala. Metoder som utpressning, våld och hot har tillämpats för att ligan ska öka sitt inflytande i Skövde. Centralt i ärendet har fyndet av runt 40 kilo amfetamin varit.

Åklagarna hade yrkat på långa fängelsestraff för de fem Skövdebor som pekades ut som huvudmän – tolv år för ligaledaren, nio år för två av de åtalade och fem respektive fyra år för ytterligare två män. När domen kom den 10 december stod det klart att tingrätten i många delar hade gått på åklagarnas linje – men inte i allt. Exempelvis dömdes ligaledaren till fängelse i åtta år och sex månader för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grov utpressning.

Men vem eller vilka som hade anskaffat och transporterat den stora mängden amfetamin till den gård utanför Skövde och det källarförråd i Skövde där polisen hittade det, ansåg tingsrätten inte klarlagt. Domstolen frågade sig istället om Skövdeborna har förvarat det tillsammans och i samförstånd. I det resonemanget kom man fram till att det är bara är en 29-åring och en 24-åring som kan kopplas till det. Övriga, bland andra ligaledaren, frikändes på den punkten.

– Vi anser att tingsrättens dom är bra i många delar, men inte i alla. Bland annat anser vi att männen gemensamt har innehaft narkotikan även om den har delats upp på olika platser, säger kammaråklagare Sofia Karlsson till SLA.

– Även om det också finns andra skäl till att vi överklagar domen, är detta huvudskälet. Vi yrkar att de döms för att de gemensamt har innehaft amfetaminet.

Åklagarna anser också hovrätten ska skärpa straffen för männen.

– Det blir ju följden eftersom vi anser att de ska dömas för innehavet.