05 jan 2016 08:44

05 jan 2016 08:44

Ligaledare överklagar fängelsedom

SKÖVDE

Den 29-årige ligaledaren i narkotikahärvan överklagar nu domen. Han vill att flera av åtalspunkterna ogillas och yrkar att hovrätten under alla omständigheter ger honom ett kortare fängelsestraff än de 8,5 år som han dömdes till i tingsrätten.

Den 29-årige Skövdebon har pekats ut som ledare för den rekordstora narkotikaligan i Skövde. När domen från Skaraborgs tingsrätt kom den 10 december stod det klart att det var just 29-åringen som fått det strängaste straffet – fängelse i åtta år och sex månader.

Nu överklagar han domen till hovrätten och yrkar att ett flertal av de brott han dömdes för ska ogillas. Det handlar bland annat om grovt narkotikabrott i tre fall, grov utpressning och grovt vapenbrott.

Hans försvarare, advokat Peter Stierna, har inte i detalj gått in på varför de olika punkterna överklagas utan ber i överklagandet att få återkomma till hovrätten med grunderna den 13 januari.

Överklagandet avslutas dock med att 29-åringen yrkar att hovrätten under alla omständigheter måtte sätta ner fängelsestraffet till ett kortare straff.

Åklagarna i ärendet, Sofia Karlsson och Jenny Karlsson, överklagade också domen på måndagen. De har tidigare beskrivit att ligan i Skövde har ägnat sig åt grov och organiserad narkotikabrottslighet med maffialiknande metoder i mycket stor skala. Metoder som utpressning, våld och hot har tillämpats för att ligan ska öka sitt inflytande i Skövde. Centralt i ärendet har fyndet av runt 40 kilo amfetamin varit.

Till SLA sade Sofia Karlsson att det fanns flera skäl till överklagandet, men att huvudskälet var att åklagarna anser att Skövdeborna gemensamt har innehaft narkotikan.

”Vi yrkar att de döms för att de gemensamt har innehaft amfetaminet”, sade Karlsson.

Den 29-årige Skövdebon har pekats ut som ledare för den rekordstora narkotikaligan i Skövde. När domen från Skaraborgs tingsrätt kom den 10 december stod det klart att det var just 29-åringen som fått det strängaste straffet – fängelse i åtta år och sex månader.

Nu överklagar han domen till hovrätten och yrkar att ett flertal av de brott han dömdes för ska ogillas. Det handlar bland annat om grovt narkotikabrott i tre fall, grov utpressning och grovt vapenbrott.

Hans försvarare, advokat Peter Stierna, har inte i detalj gått in på varför de olika punkterna överklagas utan ber i överklagandet att få återkomma till hovrätten med grunderna den 13 januari.

Överklagandet avslutas dock med att 29-åringen yrkar att hovrätten under alla omständigheter måtte sätta ner fängelsestraffet till ett kortare straff.

Åklagarna i ärendet, Sofia Karlsson och Jenny Karlsson, överklagade också domen på måndagen. De har tidigare beskrivit att ligan i Skövde har ägnat sig åt grov och organiserad narkotikabrottslighet med maffialiknande metoder i mycket stor skala. Metoder som utpressning, våld och hot har tillämpats för att ligan ska öka sitt inflytande i Skövde. Centralt i ärendet har fyndet av runt 40 kilo amfetamin varit.

Till SLA sade Sofia Karlsson att det fanns flera skäl till överklagandet, men att huvudskälet var att åklagarna anser att Skövdeborna gemensamt har innehaft narkotikan.

”Vi yrkar att de döms för att de gemensamt har innehaft amfetaminet”, sade Karlsson.