05 jan 2016 06:00

05 jan 2016 06:00

Med Ronja ökar Skövde

BEFOLKNING: 430 fler kommuninvånare under 2015

Skövde kommuns befolkning växer.
Preliminära uppgifter pekar på att invånartalet ökat med runt 430 personer under 2015.

Skövde kommun får varje vecka preliminära siffrorna över befolkningsutvecklingen. Den 29 december hade kommunen 53 561 invånare vilket är 427 fler vid 2014 års utgång.

De officiella befolkningssiffrorna från SCB blir klara först i februari, men de väntas hamna i nivå med de preliminära.

– Vi kommer troligen inte hamna långt ifrån den siffran. Skillnaden är den eftersläpning som finns i registreringen, säger Therese Kandeman, controller vid Skövde kommun.

Fler invandrare

Hon säger att ökningen hänger samman med migrationen som ger ett överskott om cirka 420 personer samt med ett positivt födelsenetto på knappt 180 personer, det vill säga fler födda än döda.

Skövde har en befolkningsstruktur med en relativt stor andel människor i barnfödande åldrar vilket är gynnsamt för befolkningstillväxten.

Sandra och Joakim Stålborg ett av de paren. I november kom Ronja till världen och den lilla ”rövardottern” är parets ögonsten i lägenheten på Norrmalm.

De är 23 år och berättar att de är bland de första i kompiskretsen som får barn.

– I dag är genomsnittsåldern lite äldre, Joakim har en del äldre kompisar, 27–29 år, där många nu får barn, säger Sandra.

I sin framtidsvision har Skövde kommun satt som mål att nå 60 000 invånare år 2025.

– Bedömningen är att vi kommer att klara det, säger Therese Kandeman.

De kommande åren blir avgörande. Kommunen behöver öka med 700–800 invånare per år för att nå målet.

Just bostäder är den enskilt viktigaste faktorn.

– Viktigast för fortsatt stabil befolkningstillväxt är bostäder, säger Kandeman.

Skövde kommun får varje vecka preliminära siffrorna över befolkningsutvecklingen. Den 29 december hade kommunen 53 561 invånare vilket är 427 fler vid 2014 års utgång.

De officiella befolkningssiffrorna från SCB blir klara först i februari, men de väntas hamna i nivå med de preliminära.

– Vi kommer troligen inte hamna långt ifrån den siffran. Skillnaden är den eftersläpning som finns i registreringen, säger Therese Kandeman, controller vid Skövde kommun.

Fler invandrare

Hon säger att ökningen hänger samman med migrationen som ger ett överskott om cirka 420 personer samt med ett positivt födelsenetto på knappt 180 personer, det vill säga fler födda än döda.

Skövde har en befolkningsstruktur med en relativt stor andel människor i barnfödande åldrar vilket är gynnsamt för befolkningstillväxten.

Sandra och Joakim Stålborg ett av de paren. I november kom Ronja till världen och den lilla ”rövardottern” är parets ögonsten i lägenheten på Norrmalm.

De är 23 år och berättar att de är bland de första i kompiskretsen som får barn.

– I dag är genomsnittsåldern lite äldre, Joakim har en del äldre kompisar, 27–29 år, där många nu får barn, säger Sandra.

I sin framtidsvision har Skövde kommun satt som mål att nå 60 000 invånare år 2025.

– Bedömningen är att vi kommer att klara det, säger Therese Kandeman.

De kommande åren blir avgörande. Kommunen behöver öka med 700–800 invånare per år för att nå målet.

Just bostäder är den enskilt viktigaste faktorn.

– Viktigast för fortsatt stabil befolkningstillväxt är bostäder, säger Kandeman.