05 jan 2016 17:43

06 jan 2016 16:05

Stoppar bygge

SKÖVDE: Bostäder

Byggnationen av 200 nya lägenheter riskerar att senareläggas. En fastighetsägare i området har överklagat detaljplanen.

Skövdebostäder planerar att bygga 150 lägenheter vid södra Ekedal. Bostadsbyggandet skulle ha startat till våren och lägenheterna beräknades stå klara under 2017. Nu riskerar projektet att bli försenat till följd av ett överklagande av den detaljplan som beskriver det nya området.

Senareläggningen innebär även ökade kostnader för bostadsbolaget vilket kan komma att resultera i högre hyror. Dan Sanden, vd på Skövdebostäder, tycker det är synd då de i första hand ska hyra ut lägenheterna till ungdomar.

Förutom Skövdebostäder planerar även privata aktörer att bygga 50 lägenheter i samma område, dessa påverkas också av överklagandet.

Skövdebostäder planerar att bygga 150 lägenheter vid södra Ekedal. Bostadsbyggandet skulle ha startat till våren och lägenheterna beräknades stå klara under 2017. Nu riskerar projektet att bli försenat till följd av ett överklagande av den detaljplan som beskriver det nya området.

Senareläggningen innebär även ökade kostnader för bostadsbolaget vilket kan komma att resultera i högre hyror. Dan Sanden, vd på Skövdebostäder, tycker det är synd då de i första hand ska hyra ut lägenheterna till ungdomar.

Förutom Skövdebostäder planerar även privata aktörer att bygga 50 lägenheter i samma område, dessa påverkas också av överklagandet.