06 jan 2016 06:00

06 jan 2016 06:00

Officer riskerar sparken

SKÖVDE: Anmäld till personalansvarsnämnden

En hög officer i Skövde riskerar att bli avskedad då han inte anses pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Hans chef vill att Försvarsmaktens personalansvarsnämnd prövar frågan om att skilja honom från anställningen.

Officeren har tjänstgjort i Försvarsmakten under en lång tid, men för ett par år sedan blev det känt för arbetsgivaren i Skövde att mannen har alkoholproblem.

Nu har hans chef anmält honom till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Chefen vill att nämnden prövar frågan om att skilja den höge officeren från anställningen i Försvarsmakten. Chefen anser inte att mannen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och anser också att det saknas förutsättningar för ett fortsatt förtroende.

I anmälan har chefen bifogat exakt vad som har hänt i ärendet sedan mannens alkoholproblem uppdagades, i punkt för punkt redogör chefen för hur man har hanterat problemen. I det allra första samtalet som chefen höll med officeren sedan hans alkoholproblem blivit kända ansåg officeren att han inte behövde hjälp.

Därefter upprättades en rehabiliteringsplan och en överenskommelse – mannen skulle ha regelbundna samtal med försvarshälsan.

Men några månader senare åkte mannen fast för grovt rattfylleri och dömdes att avtjäna straffet med fotboja, efter en händelse där kriminalvården gjorde en kontroll i mannens hem togs beslutet att resten av strafftiden skulle ske i häkte.

Rehabplanen och överenskommelsen har reviderats vid flera tillfällen på grund av att mannen inte följde dem på det sätt som han utlovat.

Chefen fick också en rekommendation från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, om att officeren inte skulle ha några arbetsuppgifter som var säkerhetsklassade. Men efter att ett säkerhetssamtal hållits med mannen konstaterade chefen ändå att han hade kvar förtroendet för officeren och han fick också behålla sin befattning och säkerhetsklass.

Men bara kort senare blev det ändå förändringar, chefen beslutade att mannen skulle omplaceras och få icke säkerhetsklassade arbetsuppgifter.

Skälen till att chefen nu anmäler ärendet till ansvarsnämnden är den fällande domen om grovt rattfylleri, rekommendationen från Must och att mannen inte bidragit till sin egen rehabilitering. Även den olovliga frånvaron har bidragit.

Det är oklart när nämnden fattar beslut i frågan.

Officeren har tjänstgjort i Försvarsmakten under en lång tid, men för ett par år sedan blev det känt för arbetsgivaren i Skövde att mannen har alkoholproblem.

Nu har hans chef anmält honom till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Chefen vill att nämnden prövar frågan om att skilja den höge officeren från anställningen i Försvarsmakten. Chefen anser inte att mannen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och anser också att det saknas förutsättningar för ett fortsatt förtroende.

I anmälan har chefen bifogat exakt vad som har hänt i ärendet sedan mannens alkoholproblem uppdagades, i punkt för punkt redogör chefen för hur man har hanterat problemen. I det allra första samtalet som chefen höll med officeren sedan hans alkoholproblem blivit kända ansåg officeren att han inte behövde hjälp.

Därefter upprättades en rehabiliteringsplan och en överenskommelse – mannen skulle ha regelbundna samtal med försvarshälsan.

Men några månader senare åkte mannen fast för grovt rattfylleri och dömdes att avtjäna straffet med fotboja, efter en händelse där kriminalvården gjorde en kontroll i mannens hem togs beslutet att resten av strafftiden skulle ske i häkte.

Rehabplanen och överenskommelsen har reviderats vid flera tillfällen på grund av att mannen inte följde dem på det sätt som han utlovat.

Chefen fick också en rekommendation från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, om att officeren inte skulle ha några arbetsuppgifter som var säkerhetsklassade. Men efter att ett säkerhetssamtal hållits med mannen konstaterade chefen ändå att han hade kvar förtroendet för officeren och han fick också behålla sin befattning och säkerhetsklass.

Men bara kort senare blev det ändå förändringar, chefen beslutade att mannen skulle omplaceras och få icke säkerhetsklassade arbetsuppgifter.

Skälen till att chefen nu anmäler ärendet till ansvarsnämnden är den fällande domen om grovt rattfylleri, rekommendationen från Must och att mannen inte bidragit till sin egen rehabilitering. Även den olovliga frånvaron har bidragit.

Det är oklart när nämnden fattar beslut i frågan.